LED-belysning i Rebild

Bestyrelsen i Sor­te­bak­ke­hal­ler­ne ønskede at energirenovere hallerne for at nedbringe ener­gi­for­bru­get, Rebild Kommune bakkede op, og KommuneKredit stillede finansiering til rådighed for projektet. Over en treårig periode er ener­gi­for­bru­get mere end halveret med en årlig økonomisk besparelse på ca. 65.000 kr. til følge.

Sor­te­bak­ke­hal­ler­ne er en selvejende institution beliggende i Nørager i den sydlige del af Rebild Kommune. Hallerne anvendes i dagtimerne af Sor­te­bak­ke­sko­len, som har i omegnen af 500 elever. Derudover danner hallerne rammen om et mangfoldigt foreningsliv, bl.a. håndbold-, gymnastik- og fodboldklubber.

På grund af en høj be­læg­nings­pro­cent og et højt energiforbrug besluttede halbestyrelsen i 2016 at energirenovere hallerne, herunder at udskifte lysarmaturerne til LED-belysning samt forbedre isoleringen i en del af hallerne. Den samlede in­ve­ste­rings­ud­gift var på 521.280 kr., heraf udgjorde udgifterne til LED-belysning 450.000 kr.

Rebild Kommune godkendte pro­jekt­for­sla­get og stillede den nødvendige garanti for hallernes låntagning. Dermed kunne finansieringen tilvejebringes gennem KommuneKredit.

”Kommunen var meget positiv over for vores idé og hjalp os endda med at søge om lån gennem KommuneKredit. For os har det betydet en mere effektiv finansiering i form af en lavere rente og lavere låneudgifter.

Tina Sund Johannesen

Projektleder og be­sty­rel­ses­med­lem

Gode besparelser på ener­gi­for­bru­get

Hallerne sparer årligt i omegnen af 65.000 kr. på ener­gi­for­bru­get. Det er et stort beløb for en selvejende institution som Sor­te­bak­ke­hal­ler­ne. Projektet har også positive grønne effekter, da overgangen til LED-belysning estimeres til at give en årlig nedgang i ener­gi­for­bru­get på over 50 pct. over en treårig periode. Primo december 2017 var forbruget på 52.700 kWh mod 111.200 kWh i 2015 inden bestyrelsens beslutning om at energirenovere.

Vi kan kun anbefale andre at kigge på deres elforbrug og evt. skifte til LED. Det bedste ved det hele er, at besparelsen på forbrug kunne ses med det samme.

Tina Sund Johannesen

Projektleder og be­sty­rel­ses­med­lem

Del

Projekter vi har finansieret

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00