Kloakering i Ringsted

Miljø, klima, energi og sundhed er i fokus i Ringsted Spildevands klo­a­ke­rings­pro­jek­ter, der inkluderer se­pa­rat­klo­a­ke­ring af byområder, spil­de­vand­s­klo­a­ke­ring af 108 huse i spredt bebyggelse i åbent land samt kloakering af nye byområder.

Når borgere i Ringsted bliver tilsluttet et separeret kloaksystem, får de et sundere og grønnere lokalsamfund. Nu er regnvand og spildevand adskilt, så regnvandet kan ledes direkte ud i naturen, mens spildevandet sendes til rensning. Det sikrer, at presset på kloakkerne mindskes under kraftige regnskyl, hvilket igen mindsker risikoen for oversvømmelser i de tilkoblede bygninger, på veje og af vigtig infrastruktur. Og det sikrer, at opspædet spildevand ikke forurener naturen, når der ved kraftige regnhændelser, sker overløb til åer og søer.

Se­pa­rat­klo­a­ke­ring letter presset

Samtidig lettes presset på rørledninger og rensningsanlæg, der fremover skal bruge færre ressourcer på pludseligt øgede vandmængder. I alt har Ringsted Spildevand anlagt, renoveret og udskiftet over 14.000 meter rørledning. Det har årligt resulteret i en reduktion af overløb med opspædet spildevand på 3.000 m3 og en reduktion af uønsket regnvand på 60.000 m³ til rens­nings­an­læg­get. Dertil kommer den fortsatte udvidelse af kloaknettet – både i nye byområder og i åbent land. I 2019 var 108 huse spil­de­vand­s­klo­a­ke­ret i åbent land og tilsluttet de offentlige rørledninger, og mere end 200 ejendomme er se­pa­rat­klo­a­ke­ret i bymæssig bebyggelse.

Det er en fælles, samfundsmæssig opgave at skabe, sikre og udvikle sunde, klima- og miljøbevidste omgivelser for os alle at leve i. I vores arbejde med separering bidrager vi aktivt til den fælles globale agenda, som FN har udpeget med de 17 verdensmål. Her er vi blandt andet inde og arbejde med verdensmål nr. 6 (red. – rent vand og sanitet) og nr. 11 (red. – bæredygtige byer og lokalsamfund).

Janne Hansen

Direktør, Ringsted Forsyning A/S

Del

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00