Klimasikring på Omø

KommuneKredit yder finansiering til kli­main­ve­ste­rin­ger og kyst­be­skyt­tel­ses­pro­jek­ter. Så længe projekterne er inden for rammerne af den gældende lovgivning, kan kommuner, for­sy­nings­sel­ska­ber og digelag søge om lån. Kommunerne kan stille en kommunegaranti for digelagets lån.

Den 2. november 2006 vågnede Omø op til en ø, der nærmest var skåret midt over af vandmasser. Færgen var skyllet på land, og 24 helårshuse og 14 sommerhuse i Kirkehavn var oversvømmet. På sit højeste målte vandstanden 1,80 meter, og det stod lysende klart, at øen havde brug for kyst- og klimasikring af en helt anden kaliber. Omø Digelag så dagens lys og begyndte, hvad der skulle vise sig at være et langt sejt træk for at sikre Omø mod vandmasserne.

Kombineret natur- og kli­ma­be­skyt­telse

En overordnet klassificering af Omø som et ’værdifuldt geologisk område’ og en strandeng, der er Natura 2000-beskyttet, betød, at der skulle udvises særlige hensyn til flora og fauna. På strandengen måtte der eksempelvis anvendes vinyl-spuns i stedet for jorddiger for ikke at æde for meget af det beskyttede område.

En kamp for finansiering

Prisen for lodsejerne steg langsomt men sikkert, og projektet var tæt på at kuldsejle. I 2010 lykkedes det at få en tildeling på godt 5 millioner fra finansloven, og sammen med LAG-midler (Lokale AktionsGrupper støtteordning under Na­tu­r­Er­hverv­sty­rel­sen) og en kommunegaranti fra Slagelse Kommune blev det første spadestik til at kyst- og klimasikre Omø taget i 2013.

Mere end bare klimasikring

Sidst i 2014 stod Omøs nye diger færdige. De er designet til at kunne modstå stormfloder som den i 2006 plus et klimatillæg baseret på en forventet havvands­stig­ning på 0,5 centimeter årligt over de næste 50 år. De indgår som et harmonisk element i de naturskønne omgivelser og er konstrueret af Azobé-træ, ler og sten, hvor muligt, og vinyl-spuns for resten. De tager højde for dyrelivet med ’passage-huller’ for padder og smådyr og for besøgende med indbyggede rekreative områder såsom en legeplads, en volleyball bane og små læpladser. Et projekt som skaber værdi ikke blot i forhold til kyst- og klimasikring men også for fauna, øboere og besøgende.

Del

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00