Grøn omstilling på Amagerværket

I 2020 blev der udbetalt omkring 3,6 milliarder kroner i grønne lån til ombygning af en kraft­var­me­sta­tion fra fossile brændsler til biomasse i København. Ved udgangen af 2020 udgjorde denne kategori 60 procent af den samlede udbetalte grønne lånevolumen.

Københavns Kommune sigter efter at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad inden udgangen af 2025. For­sy­nings­sel­ska­ber­ne HOFOR og CTR bidrager til ambitionen ved at omdanne et kraftvarmeværk fra at køre på kul til at køre på biomasse som en over­gangse­ner­gi­løs­ning. HOFOR ejer kraft­var­me­vær­ket Amagerværket, som i dag har to enheder – i 2010 blev den ene ombygget til træpiller, og fra 2016-2020 blev den anden erstattet af en ny enhed, AMV4, der kører på certificeret bæredygtigt træflis. HOFOR og CTR distribuerer energi fra værket, og CTR er majoritetsejer af den fjernvarme, der produceres på AMV4-enheden. Den nye enhed har en ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet på mere end 110 procent, hvilket er op til 30 procent højere end den gamle kulfyrede enhed, og den dækker ca. 25 procent af varmebehovet i København. Det er også et skridt i retning af billigere fjernvarme til borgerne.

Grøn lånekategori

Den grønne lånekategori til fjernvarme omfatter nye investeringer i og løbende ved­li­ge­hol­delse af di­stri­bu­tions­in­fra­struk­tur og nye investeringer og ved­li­ge­hol­delse af ikke-fossil ener­gi­pro­duk­tion og tilhørende teknologiske løsninger, der giver kunderne fjernvarme, hvilket fører til en reduktion af CO2-udledningen. Med undtagelse af opstart – og i nødstilfælde – kan fjernvarmen skabes ved hjælp af støt­te­for­an­stalt­nin­ger, f.eks. generatorer der kører på fossile brændstoffer.

Del

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00