Forbedret af­falds­sor­te­ring i Svendborg

Mest miljø for pengene og nedbringelse af klimaaftrykket. Det er de ambitiøse mål, der ligger til grund for Svendborgs opdaterede plan for af­falds­sor­te­ring, som er rullet ud til alle borgere og kommunale institutioner de seneste år. Planen har sikret, at kommunen nåede de nationale mål for CO2-reduktion og genanvendelse.

I Svendborg Kommune er nedbringelse og genanvendelse af affald et vigtigt skridt på vejen mod en cirkulær økonomi til fordel for kommunens borgere og det lokale miljø. Det er samtidig et skridt, der understøtter målene for den nationale affaldsplan ”Danmark uden affald” og EU’s mål for genanvendelse.

Genanvender nu dobbelt så meget affald

Siden 2020 har Svend­bor­gen­ser­ne via. kampagner lært at sortere på nye måder, og samtidig har kommunens indsamling, sortering og omlastning af affald fået en opdatering. Den fælles indsats – kommune og borgere i mellem – har resulteret i, at andelen af indsamlet affald, der genanvendes, er steget fra 27 pct. til over 58 pct. i pro­jekt­pe­ri­o­den.

Mindre CO2

Ved at øge genanvendelsen af det indsamlede affald sker der samtidig en nedbringelse af CO2-udledning, da affaldet hverken skal sendes til forbrænding eller erstattes med et nyt produkt. Projektet er finansieret med et grønt lån i KommuneKredit.

Vi skal sikre, at en endnu højere andel af vores ressourcer recirkuleres, så vi mindsker vores klimaaftryk og får mest miljø for pengene. Derfor vil vi i de kommende år øge vores fokus på at forebygge affald og genanvende produkter, inden de bliver affald.

Morten Schytte

Pro­duk­tions­chef, Svendborg Vand og Affald

Del

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00