Bæredygtigt renseanlæg i Hillerød

Spildevand fra godt 50.000 borgere bliver renset på Hillerød Forsynings bæredygtige renseanlæg – kapaciteten er på 100.000 PE eller 7-8 mio. m3 spildevand om året. Renseanlægget er det første overdækkede anlæg i Danmark og er et fyrtårn inden for dansk miljøteknologi.

Anlægget har et grønt sedumtag, der på afstand ligner en stor bakke. Imellem de funktionelle dele af renseanlægget ligger en gågade flankeret af store glaspartier, så man kan følge rens­nings­pro­ces­sen fra A-Z.

Renseanlægget er en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark og indgår derved i Hillerød Forsynings vision om at samle vandrensning, kli­ma­til­pas­ning, res­sour­ce­gen­brug og ener­gi­pro­duk­tion i en fremtidssikret og økonomisk bæredygtig løsning. I gågaden mellem de funktionelle dele af renseanlægget er der mulighed for, at borgere kan komme og få inspiration til lokal håndtering af regnvand, eller de kan blot nyde parken som et rekreativt område.

Ambitionen med vores renseanlæg er, at nye teknologier kan afprøves og tages i brug på anlægget. Vi vil både bidrage til en bedre nyttiggørelse af ressourcerne i spildevandet og til udviklingen af løsninger, der gavner miljøet og klimaet. Vi skal i den forbindelse turde gå forrest, og det har vi gjort med vores nye renseanlæg, som KommuneKredit har lå­ne­fi­nan­si­e­ret.

Peter Underlin

Direktør for Vandområdet i Hillerød Forsyning

Del

Inspiration fra vores kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00