Affaldsvarme i Nordsjælland

NORFORS deltager i et fæl­leskom­mu­nalt projekt, grøn varme, der skal opsætte mål og delmål for at sikre fossilfri varmeforsyning senest i 2035, og de er allerede godt i gang.

Den nye ovnlinje 5 på Usserødværket i Hørsholm, der ejes af NORFORS, er bygget med øje for klimaet og fremtiden. Ovnlinjen kan forbrænde flere forskellige former for brændsel inkl. affald, biomasse og slam. Når affaldet brændes, bliver energien omsat fra damp og røg­ga­s­kon­den­se­ring til fjernvarme via en varmeveksler. Det forbedrer for­sy­nings­sik­ker­he­den året rundt og hjælper til at mindske forbruget af fossile brændstoffer.

Ny ovnlinje erstatter tre gamle

Med en ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet på godt 99 pct. kan den nye ovnlinje erstatte tre gamle ovnlinjer og samtidig levere fjernvarme til 15-20.000 husstande. Uden at øge den eksisterende for­bræn­dings­ka­pa­ci­tet forøger NORFORS sin fjern­var­me­pro­duk­tion med godt 30 pct. Det svarer til ca. 87.000 MWh eller det årlige forbrug for 5.000 husstande.

Årligt fortrænger ovnlinjen 96.600 tons CO2, 81.600 tons NOx og 13.300 tons SO2. Den mængde vanddamp, ovnlinjen kondenserer, bliver overført til ovnlinje 4 og genanvendt som procesvand til brug for røg­ga­s­kon­den­se­ring. Samlet set giver det en besparelse på 62.000 m3 vandværksvand årligt.

Jeg er stolt af, at NORFORS via intelligente og effektive løsninger er med til at skabe en bæredygtig fremtid for os alle.

Morten Slotved

Borgmester i Hørsholm Kommune og Be­sty­rel­ses­for­mand for NORFORS

Del

Inspiration fra andre kunder

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00