KommuneKredits Ud­dan­nel­ses­fond

KommuneKredits Ud­dan­nel­ses­fond støtter udvikling af kurser og ef­ter­ud­dan­nelse for medlemmer af kommunale råd og medarbejdere i kommuner, regioner, samt fæl­leskom­mu­na­le virksomheder og foreninger.

Hvad støtter fonden?

Formålet med KommuneKredits Ud­dan­nel­ses­fond - fonds­re­gi­stre­rings­num­mer 11668 - er at fremme udviklingen af kurser og ef­ter­ud­dan­nelse for medlemmer af kommunale råd og medarbejdere i kommuner, regioner, fæl­leskom­mu­na­le virksomheder og foreninger.

Fonden yder støtte til udgifter, der dækker planlægning og forberedelse, herunder udgifter til kur­sus­ma­te­ri­a­le. I forhold til private kon­su­lent­fir­ma­er, yder fonden normalt kun støtte i forbindelse med konkrete ud­dan­nel­ses­pro­jek­ter for kommuner m.v.

Fonden yder således ikke støtte til de udgifter, der dækker den direkte gennemførelse af kursus- eller ud­dan­nel­ses­ak­ti­vi­te­ten, da den type udgifter forventes at blive dækket af del­ta­ger­be­ta­ling fra den enkelte kommune, forening eller virksomhed. 

Fonden prioriterer at støtte projekter, hvor flere kommuner/regioner samarbejder, højt, da støtten på den måde når en bredere målgruppe - beskriv gerne i ansøgningen, hvordan I vil formidle projektet til en bredere kreds.

Også projekter, der nytænker eksisterende op­ga­ve­løs­nin­ger, vil have høj prioritet. 

KommuneKredits Ud­dan­nel­ses­fond udbetaler støtte én gang årligt.

Godt at vide

Fondens bestyrelse og fundats

Fondens bestyrelse består af: Formand, borgmester Martin Damm; næstformand, borgmester Thomas Lykke Pedersen; Jan Henriksen, vicedirektør, konstitueret direktør, Komponent – Kommunernes Ud­vik­lings­cen­ter; cheføkonom Morten Mandøe, KL; direktør, cheføkonom Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner. Fondens bestyrelse vedtog seneste fundats for KommuneKredits Ud­dan­nel­ses­fond på be­sty­rel­ses­møde 20. november 2015.

 1. 1

  KL fik tildelt 200.000 kr. til projektet: "Mindre detailstyring og mere kvalitet og værdi for borgerne" (2023)

 2. 2

  KL fik tildelt 200.000 kr. til projektet: "Styrke kvalitet og opfølgning på ældreområdet med Fælles Sprog III-data" (2023)

 3. 3

  Komponent fik tildelt 165.000 kr. til projektet: "Fremtidens øko­no­mi­funk­tion – nye arbejdsopgaver kræver nye kompetencer" (2023)

 4. 4

  Dansk Center for Un­der­vis­nings­mil­jø (DCUM), herunder Den Nationale Klageinstans mod Mobning (NKMM) fik tildelt 299.800 kr. til projektet: "Uddannelse af pædagogisk personale til forebyggelse og håndtering af mobning" (2022)

 5. 5

  Aalborg Kommune fik sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejle Kommune og Gentofte Kommune - og i samarbejde med Rambøll - tildelt 268.000 kr. til projektet: "Bor­ge­r­ind­dra­gelse i vel­færds­ud­vik­ling" (2022)

 6. 6

  Komponent fik tildelt 139.500 kr. til projektet: "Fremtidens vagt­plan­læg­ning" (2022)

Hvad har vi støttet?

I 2023 har KommuneKredits Ud­dan­nel­ses­fond givet tilskud for i alt 565.000 kr. Her kan du se, hvilke projekter vi har støttet de seneste år.

Download an­søg­nings­skema

Søg fonden

Når du har udfyld an­søg­nings­ske­ma­et, skal du sende det til os, så vi har det senest den 1. november 2024.

Send ansøgning til Ud­dan­nel­ses­fon­den

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00