Ledelse

Her på siden har vi samlet informationer, som giver indsigt i de rammer, der gælder for vores ledelse og vores forretning.

Vores bestyrelse

Vores bestyrelse

KommuneKredits bestyrelse er ansvarlig for den overordnede ledelse af KommuneKredit. Bestyrelsen har 10 medlemmer: Kommunerne vælger seks, der skal være medlemmer af en kom­mu­nal­be­sty­rel­se, regionerne vælger to, der skal være medlemmer af et regionsråd, og bestyrelsen vælger to uafhængige medlemmer, der har kva­li­fi­ka­tio­ner inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring.

Den 13. marts 2024 konstituerede bestyrelsen sig med Martin Damm som formand og borgmester Thomas Lykke Pedersen som næstformand.

Medlemmer af bestyrelsen

Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune, Formand 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, Næstformand
Birgit Aagaard-Svendsen, uafhængigt medlem, Formand for Re­vi­sions­ud­val­get
Borgmester Michael Fenger, Gentofte Kommune
Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Susanne Kure, uafhængigt medlem
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Re­gions­rå­ds­med­lem Tormod Olsen, Region Hovedstaden
Re­gions­rå­ds­med­lem Carsten Scheibye, Region Hovedstaden
Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune

Valgperioden for det ene uafhængige medlem er forskudt fra resten af bestyrelsen med 2 år. Birgit Aagaard-Svendsen er derfor valgt for perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2024. 

Revisions- og nomineringsudvalg

Udvalg nedsat af bestyrelsen

Re­vi­sions­ud­val­get

Re­vi­sions­ud­val­get forbereder bestyrelsens arbejde vedrørende regnskabs- og re­vi­sions­mæs­si­ge forhold, herunder relaterede risikomæssige forhold, samt andre forhold, som bestyrelsen måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang i re­vi­sions­ud­val­get.

Re­vi­sions­ud­val­get består af tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer, hvoraf de to er uafhængige be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Mindst ét af disse to medlemmer skal have kva­li­fi­ka­tio­ner inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring.

Re­vi­sions­ud­val­gets medlemmer er:

Birgit Aagaard-Svendsen, uafhængigt medlem, Formand
Susanne Kure, uafhængigt medlem
Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune 

Læs Kommisorium for Re­vi­sions­sud­val­get i KommuneKredit

No­mi­ne­rings­ud­val­get

No­mi­ne­rings­ud­val­get forbereder bestyrelsen i dens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til de to uafhængige be­sty­rel­ses­po­ster og kandidater til direktionen.

No­mi­ne­rings­ud­val­get består af tre eller fire medlemmer, hvoraf de to er formand og næstformand.  

No­mi­ne­rings­ud­val­gets medlemmer er:

Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune, Formand
Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune
Borgmester Michael Fenger, Gentofte Kommune
Re­gions­rå­ds­med­lem Tormod Olsen, Region Hovedstaden

Læs Kommissorium for No­mi­ne­rings­ud­val­get i KommuneKredit
God selskabsledelse

Fokus på gen­nem­sig­tig­hed

God sel­skabs­le­del­se

KommuneKredit er ikke direkte omfattet af et kodeks for virk­som­heds­le­del­se. Når det er relevant og inden for rammerne af lov om KommuneKredit, bruger vi dog ”Anbefalinger for god sel­skabs­le­del­se” fra Komitéen for god sel­skabs­le­del­se. Det har resulteret i en redegørelse for god sel­skabs­le­del­se i KommuneKredit.

Læs vores Redegørelse for God Sel­skabs­le­del­se

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00