Revisionsudvalg

Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde vedrørende regnskabs- og revisionsmæssige forhold, herunder relaterede risikomæssige forhold, samt andre forhold, som bestyrelsen måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang i revisionsudvalget.

 

Revisionsudvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to uafhængige bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer. Mindst ét af disse to medlemmer skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring.

Læs mere om udvalgets opgaver

null
Birgit Aagaard-Svendsen, formand
Uafhængigt medlem af bestyrelsen
null
Kaj V. Holm
Uafhængigt medlem af bestyrelsen
null
Lars Krarup
Byrådsmedlem og tidligere borgmester, Herning Kommune