Revisionsudvalg

Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde vedrørende regnskabs- og revisionsmæssige forhold, herunder relaterede risikomæssige forhold, samt andre forhold, som bestyrelsen måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang i revisionsudvalget.

 

Revisionsudvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to uafhængige bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer. Mindst ét af disse to medlemmer skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Læs mere om revisionsudvalgets opgaver:

null

Birgit Aagaard-Svendsen, formand

Uafhængigt medlem af bestyrelsen
null

Kaj V. Holm

Uafhængigt medlem af bestyrelsen
null

Lars Krarup

Byrådsmedlem og tidligere borgmester, Herning Kommune