Ydede tilskud

KommuneKredits Uddannelsesfond har i 2021 ydet tilskud til de nedenfor nævnte ansøgere og projekter:

 

Ansøger Projektets titel Støttet med kr.
Hedensted Kommune Adfærdsledelse og Væredygtighed 240.900
Komponent Tværgående økonomistyring af helhedsorienterede indsatser i kommuner 184.100
Total 425.000