Ydede tilskud

KommuneKredits Uddannelsesfond har i 2020 ydet tilskud til de nedenfor nævnte ansøgere og følgende projekter:

 

Ansøger Projektets titel Støttet med kr.
Rudersdal, Helsingør, Egedal, Solrød og Køge Kommuner og SSP-samrådet Unges mentale trivsel i en digital verden 210.000
COK Faglig refleksion og kulturledelse i en værdig ældrepleje 195.000
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM Uddannelse af mobbekonsulenter i forvaltninger 245.000
Total 650.000