Ydede tilskud

KommuneKredits Uddannelsesfond har i 2019 ydet tilskud til de nedenfor nævnte ansøgere og følgende projekter:

 

Ansøger Projektets titel Støttet med kr.
Furesø Kommune Fælles om fællesskaber – it takes a village to raise a child 140.000
COK Den faciliterende økonomikonsulent fra controller til strategisk sparringspartner, formidler og procesfacilitator 150.000
COK Kom godt fra start – for nye sagsbehandlere på det specialiserede børne- og ungeområde 180.000
Total 470.000