Ydede tilskud

KommuneKredits Uddannelsesfond har i 2018 ydet tilskud til de nedenfor nævnte ansøgere og følgende projekter:

 

Ansøger Projektets titel Støttet med kr.
Langeland Kommune Borgerinddragelse – hvad er praksis i kommunerne, hvad virker og i hvilke situationer? 125.000
Skolelederforeningen Skoleledelsens kommunikation under forandringsprocesser 185.000
KL 24 timer for lokaldemokratiet 200.000
COK Dataunderstøttet kvalitet i det nære sundhedsvæsen 180.000
Total 690.000