Om Uddannelsesfonden

KommuneKredits Uddannelsesfond (Fonds reg.nr. 11668)

Fondens formål er at fremme udviklingen af kursus- og efteruddannelsesvirksomhed for medlemmer af kommunale råd og personale i kommuner, regioner, fælleskommunale virksomheder og foreninger.

 

Støtte kan kun påregnes ydet til udgifter i forbindelse med planlægning og forberedelse, herunder udgifter til kursusmateriale.

 

Der kan derimod ikke ydes støtte til dækning af de udgifter, der er forbundet med den direkte gennemførelse af kursusaktiviteten, idet disse udgifter forudsættes dækket af den enkelte kommune, forening eller virksomhed eller ved deltagerbetaling.

 

Støtte til private konsulentfirmaer vil normalt kun kunne ydes i forbindelse med konkrete uddannelsesprojekter for kommuner m.v.

 

Desuden vil projekter, hvor flere kommuner/regioner samarbejder have høj prioritet, idet spredningseffekten af de udloddede midler herved bliver størst mulig. Også projekter, hvor der lægges vægt på nytænkning i forhold til eksisterende opgaveløsninger, vil have høj prioritet. Det skal i ansøgningen beskrives, hvordan projektet formidles til en bredere kreds.

Ansøgning

Frist

  • Den næste ansøgningsfrist er 1. november 2022.
  • Der ydes støtte fra KommuneKredits Uddannelsesfond 1 gang årligt.

Pulje

  • Fondens forventede midler til udbetaling til projekter i kalenderåret 2023 offentliggøres i efteråret 2022.

Tildeling og udbetaling

  • Tildeling vil blive udmeldt i december.
  • Udbetaling vil ske i januar i det nye år.