Bestyrelse

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne, samt 2 uafhængige medlemmer med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring.

På det konstituerende møde den 2. juni 2022 blev Henrik Hvidesten valgt som formand for bestyrelsen i perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2026. Og Thomas Lykke Pedersen blev valgt til næstformand.

* Valgperioden for det ene uafhængige medlem er forskudt fra resten af bestyrelsen med 2 år. Birgit Aagaard-Svendsen er derfor valgt for perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2024.