Corporate Governance

KommuneKredit er ikke direkte omfattet af et kodeks for virksomhedsledelse, men anvender dog i relevant omfang – og inden for rammerne af loven om KommuneKredit – “Anbefalinger for god selskabsledelse” fra Komitéen for god selskabsledelse.

 

Bestyrelsesudvalg

KommuneKredit har nedsat følgende bestyrelsesudvalg:

De respektive udvalgs opgaver er beskrevet i kommissorier. Se kommissorium og udvalgssammensætning under de enkelte udvalg.

 

Læs mere om anbefalingerne for god selskabsledelse på: https://corporategovernance.dk

Redegørelse for god selskabsledelse

I forlængelse af Årsrapport 2021 den 31. marts 2022 har KommuneKredit offentliggjort en opdateret redegørelse for god selskabsledelse i KommuneKredit.