Masteraftaler

Bedre overblik – mindre administration – billigere finansieringsrente.

Mange kommuner og regioner har valgt at samle sine leasingaftaler på en såkaldt masteraftale.

Masteraftalen er en overordnet leasingrammeaftale hvor kunden får stillet et rammebeløb til rådighed til brug for finansiering af fremtidige anskaffelser som ønskes finansieret via leasing. Masteraftalen indeholder, dels alle de generelle leasingvilkår, dels de aftalte finansieringsrenter som benyttes til beregning af leasingydelsen for det anskaffede udstyr.

Masteraftalen giver herudover følgende fordele:

  • Enkel og billigere administration, aftalevilkår m.v. for alle aftaler er ensartet.
  • Billigere finansieringsrente.
  • Central styring – decentral ydelsesopkrævning.
  • Mulighed for løbende opstart og/eller opsamlingsperiode.
  • Masteraftalen kan dække flere år.
  • Én sagsfremstilling for kommunalbestyrelsen.
  • Overblik via adgang til data via kommuneleasing.dk