DIGITAL UNDERSKRIFT AF LEASINGAFTALER

Vi tilbyder vore kunder, at de kan underskrive leasingaftaler med digital underskrift.

Det er nemt og meget enkelt.
null

Når en leasingaftale skal underskrives digitalt, vil der blive fremsendt en mail direkte til de personer, som kunden har oplyst som underskriftsbemyndiget på aftalen.

null

Via et link bliver de underskriftsbemyndigede personer dirigeret til et sikkert signeringsmiljø, hvor de kan læse aftalen og herefter underskrive den med deres virksomheds-NemID.

null

KommuneLeasing vil, når aftalen er underskrevet, automatisk modtage meddelelse herom, hvorefter leasingaftalen underskrives digitalt af KommuneLeasing.

null

Når KommuneLeasing har underskrevet, vil kunden modtage en mail med et link til den underskrevne leasingaftale.

Ud over at underskriftsproceduren vil blive nemmere, vil kunderne spare papir og skåne miljøet, da det nu ikke længere er nødvendigt at printe leasingaftalen.

Kontakt KommuneLeasing på telefon 3315 4464 eller skriv til kleas@kommunekredit.dk for eventuelt yderligere informa­tion og hjælp.