Vi reducerer klimaaftrykket fra vores egen drift

I 2023 har vi reduceret klimaaftrykket fra vores egen drift med 52 pct. i forhold til CO2-udledningen i 2018. Vores målsætning er at opnå en reduktion på 55 pct. i 2025.

På trods af, at vi i 2023 har reduceret klimaaftrykket fra vores egen drift med 52 pct. i forhold til CO2-udledningen i 2018, kunne vi dig registrere en stigning på 10 pct. forhold til 2022. Stigningen tilskriver vi først og fremmest vores kantineordning, der stort set er tilbage til normal drift efter COVID-19.

Imidlertid er den post i kli­ma­regn­ska­bet, der fylder mest vores rej­se­ak­ti­vi­te­ter. For at kunne nedbringe udledningen herfra gik vi i 2023 i gang med at udarbejde et internt CO2-budget, som vi implementerer i løbet af 2024.

  1. 1

    Klimaftryk på 64 tons CO2e fra vores egen drift i 2023. I 2022 var CO2e-udledningen 58 tons.

  2. 2

    93 % af vores samlede energiforbrug var fra vedvarende energikilder i 2023 svarende til andelen i 2022

I 2023 fortsatte vi med at købe el fra certificeret vindkraft og indgik desuden en aftale om skovrejsning. Med aftalen plantes der 232 træer i 2024 svarende til CO2e-udledningen fra vores egen drift i 2023. Dermed har vi fulgt op på vores målsætning om at kli­makom­pen­sere for det klimaaftryk som vi ikke pt. kan reducere på anden vis. 

Vi har også fokus på det klimaaftryk, der stammer fra vores udlåns-, leasing-, og in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. I 2023 startede vi på at kortlægge klimaaftrykket, og vi fortsætter arbejdet i 2024, så vi både bliver i stand til at estimere udledningen fra vores ker­ne­ak­ti­vi­te­ter og egen drift.  

ESG

Mål, status og initiativer

Fem af vores ESG-mål handler om vores eget klimaaftryk og klimaaftrykket fra projekterne, vi låner penge til.

Læs mere om vores mål, status og initiativer inden for miljømæssige ansvarlighed

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00