Vi øger støt andelen af de grønne lån

Andelen af vores grønne lån steg til 22 pct. af vores samlede udlån i 2023. Vores målsætning er at øge andelen til minimum 25 pct. i 2025.

Alt i alt, havde vi 1008 udestående grønne lån til en samlet værdi af 32,6 milliarder ved udgangen af 2023. Vores grønne finansiering bygger på vores rammeværk Green Bond Framework fra 2022, og vi udsteder grønne obligationer på baggrund af de grønne lån, som vores kunder optager hos os.

Siden 2017 har vi udstedt grønne obligationer for at understøtte den lokale grønne omstilling med billigst mulig finansiering. I 2023 udstedte vi vores 8. grønne obligation. Ved udgangen af 2023 beløb vores samlede grønne ob­liga­tions­ud­ste­del­ser sig til i alt 27,9 mia. kr.

  1. 1

    22 % af vores samlede udlån var grønne ved udgangen af 2023. I 2022 var andelen 21 %.

  2. 2

    12 % af vores samlede udstedelser af obligationer var grønne ved udgangen af 2023. I 2022 var andelen 10 %.

Takket været vores kunders ambitioner for den grønne omstilling og ønske om at understøtte regeringens klimamål, er vores grønne pipeline solid. I 2023 lancerede vi et in­spira­tions­ka­ta­log om fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der­ne i KommuneKredit for at øge opmærksomheden blandt vores kunder, og i 2024 forventer vi at kunne tilbyde de første grønne leasingaftaler.  

Læs mere om vores grønne pipeline og se eksempler på, hvordan vores kunder understøtter den grønne omstilling i vores effektrapport om grønne obligationer – [Green Bond Impact Report 2023] .

ESG

Mål, status og initiativer

Fem af vores ESG-mål handler om vores eget klimaaftryk og klimaaftrykket fra projekterne, vi låner penge til.

Læs mere om vores mål, status og initiativer inden for miljømæssige ansvarlighed

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00