KommuneKredit lancerer 2025-strategi med bæredygtigt fokus

Bæredygtighed spiller en væsentlig rolle som én af seks prioriteter i KommuneKredits nye strategi. Foreningen vil integrere bæredygtighed i hele for­ret­nings­mo­del­len, dels for at understøtte medlemmernes – de danske kommuner og regioner – kli­maam­bi­tio­ner, dels for at imødekomme investorernes stigende interesse for bæredygtighed.

KommuneKredit er i gang med en transformation, der skal fremtidssikre foreningen som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed, der finansierer lokale investeringer i infrastruktur og bæredygtig omstilling til lavest mulige omkostninger.

Med den nye strategi, der bygger videre på KommuneKredits hidtidige arbejde, bliver der sat yderligere skub i de bæredygtige indsatser på tværs af foreningen – fra udstedelser og kun­de­rå­d­giv­ning til sy­stemun­der­støt­telse og rapportering.

”Vores medlemmer har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling i lo­kal­sam­fun­dene, og samtidig stiger efterspørgslen efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer verden over. Det er derfor helt naturligt for os, at vi i den kommende stra­te­gi­pe­ri­ode retter yderligere opmærksomhed mod at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning,"  fortæller ad­mi­ni­stre­rende direktør Jens Lundager.

Strategien sikrer mest mulig vækst og udvikling

Ambitionerne i Strategi 2025 er rettet direkte mod medlemmer og kunder. KommuneKredit spiller en vigtig rolle for vækst og udvikling i de danske lokalsamfund. Uanset et projekts størrelse, eller hvor i landet det gennemføres, tilbyder foreningen finansiering til lavest mulige omkostninger og på samme vilkår for alle. Det skaber sam­men­hængs­kraft og grobund for, at kommuner og regioner – og i sidste ende den enkelte borger – får mest mulig vækst og udvikling for pengene.

Alle sejl er derfor sat for at skabe fremtidens KommuneKredit – udelukkende til gavn for foreningens kunder. Ud over ambitionen om at integrere bæredygtighed i for­ret­nings­mo­del­len udstikker Strategi 2025 yderligere fem strategiske prioriteter, der sætter retningen for de kommende års omstilling:

 1. 1

  Den gode kundeoplevelse

 2. 2

  Sikker og stabil markedsaktør

 3. 3

  Enkelt og robust IT-fundament

 4. 4

  Gen­nem­sig­tig­hed og godt omdømme

 5. 5

  Pro­fes­sio­na­li­se­ring

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00