Lån til kommunale havne

Her på siden kan I blandt andet danne jer et overblik over processen fra start til slut og se et eksempel på spørgsmål, der ligger til grund for vores vurdering af den enkelte ansøgning.

Låneprocessen – trin-for-trin

Start processen tidligt, og kontakt os i god tid, inden I skal bruge lånet. På den måde skaber vi det bedst mulige grundlag for at afklare de forskellige spørgsmål, der skal være på plads, før vi kan udstede et lån. I oversigten herunder kan I se de forskellige faser i processen, fra der bliver truffet en politisk beslutning, til vi sender jer et gældsbrev til underskrift.

1: Politisk beslutning

Byrådet beslutter, at der skal optages lån til en havneinvestering.

2: I kontakter os

– Hvilken havn skal finansieres?

– Hvor meget skal I låne?

– Er optagelse af lånet besluttet?

3: Vi sender spørgeskema

Spørgsmålene, I besvarer i spørgeskemaet her, skal understøtte den videre låneproces.

I sender det udfyldte spørgeskema til os via: kunde@kommunekredit.dk

4: Vi behandler jeres ansøgning om lån

Når I har sendt et udfyldt spørgeskema retur, kigger vi nærmere på havnen, dens aktiviteter og låneformålet.

5: Vi yder rådgivning, og I vælger lån

Sammen taler vi om, hvilken type lån /fast/variabelt), der passer til jer.

6: Vi etablerer lånet

Vi sender gældsbrev, som I underskriver med digital signatur.
Vi yder lån til havneinvesteringer inden for gældende rammer

Det gør vi ud fra en konkret vurdering af den enkelte ansøgning om lån.

Danske regelsæt

  • Lånebekendtgørelsen; hvad er der låneadgang til?
  • Havneloven; hvis det er en erhvervshavn.
  • Kommunalfuldmagten; hvis det er en lystbådehavn.

EU-traktatens forbud om statsstøtte

  • 6 kriterier, der alle skal være opfyldt, for at der er tale om statsstøtte.
  • Vurderes både i forhold til aktiviteter i erhvervshavne og lystbådehavne.
  • Adgang til at yde lån under visse betingelser, selvom der er tale om statsstøtte.

Kontakt os

Har I behov for mere information om rammerne for KommuneKredits lån til havne og grundlaget for vores behandling af konkrete lån, er I velkomne til at kontakte os via kunde@kommunekredit.dk eller telefon 33 12 15 11.