Særlige krav for erhvervshavne

EU anser aktiviteter i erhvervshavne som økonomisk aktivitet, og da de danske erhvervshavne samtidig konkurrerer med andre nærtliggende havne, skal de formelle betingelser for EU’s regler om statsstøtte til erhvervshavne være opfyldt. Det er vigtigt at være opmærksom på til­skyn­del­ses­virk­ning, og hvorvidt låneformålet falder ind under én af de tre kategorier i EU’s grup­pe­fri­ta­gel­ses­for­ord­ning.

Lån til havne skal have til­skyn­del­ses­virk­ning, hvis KommuneKredit skal stå for finansieringen. Det betyder, at den favorable rente, I kan få hos KommuneKredit (og som defineres som ”støtte” af EU), skal have afgørende betydning for projektets omfang, og for at det gennemføres.

I skal desuden kunne dokumentere til­skyn­del­ses­virk­nin­gen. Det betyder, at I skal have sendt en låneanmodning til os, Inden I  indgår en bindende kontrakt med fx en entreprenør.

Grup­pe­fri­ta­gel­ses­for­ord­nin­gen

Vi skal også sikre os, at betingelserne for at optage lånet under EU-Kommissionens grup­pe­fri­ta­gel­ses­for­ord­ning vedr. støtte til hav­ne­in­fra­struk­tur er opfyldt. Fritagelsen giver mulighed for lån til hav­ne­in­fra­struk­tur, ad­gangs­in­fra­struk­tur og oprensning.

Kontakt os tidligt i processen

Alt i alt kan det tage lidt ekstra tid for os at behandle ansøgninger om lån til havne, så kontakt os altid hurtigst muligt.

Har I behov for mere information om rammerne for KommuneKredits lån til havne og grundlaget for, hvordan vi behandler konkrete lån, er I velkomne til at kontakte udlånschef Christian Jeppesen via chj@kommunekredit.dk eller på tlf. 3369 7685 eller chefjurist Helene Vinten via hvi@kommunekredit.dk eller på tlf. 3369 7690.

Grup­pe­fri­ta­gel­ses­for­ord­nin­gens tre kategorier

  1. 1

    ”Hav­ne­in­fra­struk­tur” er defineret som ”infrastruktur og faciliteter til levering af trans­port­re­la­te­rede havnetjenester, f.eks. kajpladser til fortøjning af skibe, kajmure, moler og flydende pontonramper i ti­de­vands­om­rå­der, indre bassiner, opfyldnings- og ind­vin­dings­a­re­a­ler, infrastruktur til alternative brændstoffer og infrastruktur til håndtering af drifts- og lastaffald fra skibe”.

  2. 2

    ”Ad­gangs­in­fra­struk­tur” er defineret som ”enhver type infrastruktur, der er nødvendig for at sikre adgangen fra land, hav eller flod for brugere af en havn, eller i en havn såsom veje, jernbanespor, sejlrender og sluser”.

  3. 3

    ”Oprensning” er defineret som ”fjernelse af aflejringer fra bunden af vandvejen til en havn eller i en havn”.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00