Organisationsændring i KommuneKredit

 

KommuneKredit gennemfører pr 1. september 2018 en organisationsændring, som skal understøtte vores Strategi 2022.

 

Vi samler vores kundevendte aktiviteter i én ny afdeling, Udlån og Leasing, med kundedirektør Christian Jeppesen som chef.

 

Finansdirektør Jette Moldrup er ny chef for Finansafdelingen. Eske Hansen fortsætter i Finansafdelingen som chief funding manager.

 

Vi samler vores backoffice, regnskab, risiko og analyse i Økonomi- og Risikoafdelingen med økonomidirektør Morten Søtofte som chef.

 

Forretningsudvikling og Support, der har driftsdirektør Søren Steen Mortensen som chef, udvides med en forretningsudviklingsenhed.

 

IT-afdelingen fortsætter med IT-direktør Nadeem Zafar som chef.

 

 

Kontakt

Adm. direktør Jens Lundager,               Direktør Henrik Andersen,
telefon 33 69 76 22                                 telefon 33 69 76 24