Opdateret rating fra Standard & Poor’s

Ratingbureauet Standard & Poor’s har i dag nedgraderet KommuneKredits langsigtede kreditrating fra AAA til AA+ (med stabil udsigt), mens de har fastholdt den korte kreditrating på det højeste niveau, A-1+.

 

Standard & Poor’s offentliggjorde den 22. maj 2018, at KommuneKredit var ”Under Criteria Observation” som følge af en ændring i ratingbureauets model for virksomheder der, som KommuneKredit, finansierer offentlige investeringer.

 

Justeringen af ratingen kommer efter, at Standard & Poor’s i 18 år har vurderet KommuneKredit som AAA, og skyldes alene en ændring i Standard & Poor’s model, mens der ikke er sket en ændring i KommuneKredits virksomhed. KommuneKredit har ikke tabt én krone på udlån i virksomhedens 120-årige historie.

 

Nedgraderingen skyldes ifølge Standard & Poor’s to forhold. For det første har Standard & Poor’s beregnet KommuneKredits risikojusterede kapital (RAC-ratio) til 15,1 pct., hvilket i Standard & Poor’s model svarer til karakteren ”very strong”. Standard & Poor’s vælger dog at nedsætte karakteren til ”strong”, idet de mener at kunne se en ”trend” mod en større koncentration af KommuneKredits udlån på de største låntagere i form af danske kommuner. Vi kan i KommuneKredit ikke genfinde denne trend i det realiserede udlån over de seneste 5 år og har ikke forventning herom i tiden fremover. For det andet opdeler Standard & Poor’s som noget nyt investeringerne af KommuneKredits overskudslikviditet i løbetidsintervaller, hvor placeringer med en restløbetid over 1 år tilskrives en meget begrænset likviditetsværdi, uanset hvor likvide disse investeringer end måtte være.

 

KommuneKredits likviditetsbuffer er investeret i AAA- og AA-ratede europæiske stats- og realkreditobligationer med løbetider op til 5 år. Disse obligationer anses for at være ekstremt højlikvide (HQLA level 1) i den europæiske finansielle regulering CRD IV / CRR, men altså kun som begrænset likvide i Standard & Poor’s model.

 

Vi ændrer ikke på vores forretningsmodel, men forstår, at vi f.eks. ved at ændre på løbetiden af vores i forvejen meget sikre og li-kvide investeringer har mulighed for at få AAA-ratingen tilbage fra Standard & Poor’s. Vi vil vurdere, om det er i vores medlemmers interesse at foretage en sådan ændring.

 

KommuneKredit har en langsigtet rating på Aaa og en kortsigtet rating på P-1 hos Moody’s Investor Service, udsigten er stabil.

 

Vi afholder en telefonkonference fredag den 27. juli 2018, kl. 14.00, hvor der vil blive mulighed for at stille os spørgsmål om Standard & Poor’s ændrede syn på KommuneKredit.

 

Jens Lundager, administrerende direktør

dir@kommunekredit.dk

 

DETALJER OM TELEFONKONFERENCE

Telefon: 70 15 15 95
Kode: 9168422

 

Deltagere:
Henrik Andersen, Direktør
Morten Søtofte, Økonomi- og risikochef

Lasse Vest, Funding manager

Download S&Ps Research Update (på engelsk) som pdf her

 

Download KommuneKredits børsmeddelelse som pdf her