Udstedelse af grønne obligationer for 500 mio. EUR understøtter grøn omstilling i Danmark

For fjerde gang siden 2017 udsteder KommuneKredit grønne obligationer. Der er tale om udstedelse af obligationer for 500 mio. euro med en løbetid på 20 år. Midlerne fra de grønne obligationer, der bliver købt af investorer fra hele verden, er med til at finansiere den lokale grønne omstilling i Danmark.

I mere end 120 år har KommuneKredit været bindeleddet mellem global finansiering og kommunale og regionale udlån i Danmark. Foreningen har været med til at understøtte udviklingen af det, vi i dag kender som det danske vel­færds­sam­fund – fra etablering af skoler, institutioner og ældrepleje over infrastruktur, hospitaler og forsyning til i dag også at være med til at finansiere den grønne omstilling.

Med den nye udstedelse fortsætter KommuneKredit dermed strategien om at styrke sin til­ste­de­væ­relse som en grøn og bæredygtig ob­liga­tions­ud­ste­der for derved at understøtte de grønne ambitioner i de danske lokalsamfund.

”Vi fortsætter målrettet vores arbejde med bæredygtig finansiering. Det glæder mig, at vi med vores attraktive finansiering til stadighed er med til at understøtte kommuners og regioners ambitiøse arbejde med at sikre den grønne omstilling af det danske samfund”, siger adm. direktør i KommuneKredit, Jens Lundager.

Grønne lån for mere end 22 mia. kr.

En af grundstenene i KommuneKredits forretning er netop samfundsansvar, og derfor er det helt naturligt for virksomheden at understøtte omverdenens ambitioner, når det kommer til grøn omstilling.

KommuneKredits Grønne Komité har siden 2017 godkendt i alt 410 grønne lån til en værdi af 22,4 mia. kr. De grønne lån går til bæredygtige projekter i danske lokalsamfund som fx ener­gi­renove­ring af Hvidovre Kommunes bygninger, ny hybridfærge mellem Thyborøn og Agger og nyt bæredygtigt vandværk i Snekkersten.

Bæredygtighed i ker­ne­for­ret­nin­gen

Investorer verden over efterspørger flere muligheder for bæredygtige investeringer og viser øget interesse for grønne obligationer. Samtidig vægter de i stigende grad, at vi som udstedere har en stærk profil inden for bæredygtighed.

Som led i et gennemgribende trans­for­ma­tions­pro­gram, KommuneKredit har skudt i gang i foråret 2020, er det derfor ambitionen at sikre yderligere integration af bæredygtighed i KommuneKredits ker­ne­for­ret­ning.  

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00