​Standard & Poor’s bekræfter KommuneKredits AAA-rating

Kre­dit­vur­de­rings­bu­reau­et, Standard & Poor’s, har offentliggjort den årlige kre­dit­vur­de­ring af KommuneKredit. Her bekræfter de KommuneKredits AAA-rating. Forventningen (outlook) er stabil.

Standard & Poor’s lægger især vægt på:

  1. 1

    Meget høj kreditkvalitet i den kommunale og regionale sektor, som forventes at fortsætte på trods af den økonomiske usikkerhed i lyset af COVID-19.

  2. 2

    Stærk og forbedret likviditets- og fundingprofil.

  3. 3

    Meget stærk kapitalisering.

KommuneKredits ad­mi­ni­stre­rende direktør, Jens Lundager, udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med, at KommuneKredit fastholder sin AAA-rating hos Standard & Poor´s med stabilt outlook – det er helt som forventet. Gennem hele COVID-19-pandemien har vi serviceret vores kunder, som vi plejer. Det bekræfter endnu en gang KommuneKredits stærke for­ret­nings­mo­del. Kommuner og regioner kan regne med, at vi altid sørger for attraktive fi­nan­si­e­rings­vil­kår og understøtter nødvendige investeringer, også i forbindelse med den grønne omstilling".

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00