Ren­te­in­for­ma­tion 28. juni 2024

Uden møder i de toneangivne centralbanker de seneste uger har fokus i stedet været rettet mod den overraskende udskrivelse af parlamentsvalg i Frankrig til afholdelse af 1. runde på søndag. Det har betydet, at ren­te­for­skel­len mellem de 10-årige tyske statsob­liga­tio­ner og de tilsvarende franske er steget til niveauer sidst set under finanskrisen i 2011-2012.

Investorerne ser en risiko for, at reformer af bl.a. pensioner vil blive tilbageført af en ny regering, hvilket kan forværre det i forvejen store bud­ge­tun­der­skud. Frankrig har senest fået sænket kre­dit­vur­de­rin­gen hos et af de store kre­dit­vur­de­rings­in­sti­tut­ter, og andre institutter ventes at revurdere Frankrig i løbet af efteråret. Udvidelsen af ren­te­for­skel­len har også fået andre Eurozone-landes renteforskel til Tyskland til at stige, idet diskussionen om den stigende gældsætning er blusset op igen.

Herudover har udviklingen i lande, vi normalt ikke skriver om, fået betydning for renterne i Europa og i USA. Det er inflationen i lande som Australien og Canada, der igen er stigende og har fået investorerne til at frygte, at inflationen i USA og Eurozonen også kunne pege opad igen. Der kommer tal for udviklingen i inflationen i USA og flere lande i Eurozonen i løbet af i dag, fredag. Følger USA og Eurozonen tendensen fra Australien og Canada kan mar­keds­ren­ter­ne forventes at stige.

Markedets forventning til cen­tral­ban­ker­ne i USA (FED) og Eurozonen (ECB) er uændret, at renten kan sænkes med 0,25%-points i løbet af efteråret, dog er der stadig usikkerhed om tidspunktet. Retningen for FED og ECB er der ingen tvivl om, den peger nedad og ventes forstærket i løbet af 2025 i takt med, at inflationen – som det fortsat er forventningen - nærmer sig cen­tral­ban­ker­nes mål på 2%. 

Ser vi afslutningsvis på den hjemlige renteudvikling, er det fortsat forventningen, at Nationalbanken følger udviklingen i ECBs rentesatser. DKK har længe ligget stabil mod EUR i valutamarkedet, og der er ikke meget, der tyder på, at det vil ændres den kommende tid. 

Disclaimer

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR- og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR- og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR-rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag – er grundlaget for pris­fast­sæt­telse af KKcibor- og KKfast-lån i KommuneKredit.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00