Ren­te­in­for­ma­tion 17. maj 2024

De seneste nøgletal fra amerikansk økonomi ser ud til at bekræfte den amerikanske centralbank (FEDs) mantra: ”Højere renter i længere tid”, hvilket det ser ud til, at det finansielle marked har affundet sig med. I USA har der gennem længere tid været forventninger i markedet om adskillige ren­te­ned­sæt­tel­ser fra FED i løbet af 2024, mens FED har været mere afdæmpet i deres forventninger til ren­te­ned­sæt­tel­ser. Amerikansk inflation har vist sig mere standhaftig end ventet, og derfor har FED ved flere lejligheder signaleret til markedet, at renten ventes at ligge på et højere niveau i længere tid. Fra at markedet i starten af året ventede op til seks ren­te­ned­sæt­tel­ser i 2024, ligger forventningen nu på maksimalt to nedsættelser i år. Det har medført, at de korte renter ikke har bevæget sig nævneværdigt, mens de lange renter primært har været svagt stigende. Markedet venter ikke markante ændringer over sommeren i hverken rente eller retorik fra FED i kølvandet på det næste møde den 12. juni – der ventes således kun mindre bevægelser i de amerikanske renter over sommeren.


Udviklingen i USA har ofte haft afgørende betydning for udviklingen i Europa. Det er også tilfældet i øjeblikket, men der har været en økonomisk afkobling den seneste tid, hvor USA har høj vækst og Europa snegler sig afsted. Det har bl.a. betydet, at inflationen i Europa er faldet hurtigere tilbage med cen­tral­ban­ker­nes mål på 2 %. Derfor er der forventninger om, at den europæiske centralbank (ECB) på deres møde den 6. juni vil sænke renten med 0,25 procentpoints til 3,75 %. Det store spørgsmål er, om ECB efterfølgende vil sænke renten yderligere, men her er meldingen, at ECB vil afvente udviklingen i inflationen og den øvrige europæiske økonomi.

 
Det ligger stadig i kortene, at Nationalbanken vil følge ren­te­be­væ­gel­ser­ne fra ECB, selv om DKK er svækket marginalt overfor EUR. Der er fortsat ikke tegn på, at ren­te­for­skel­len mellem ECBs og Na­tio­nal­ban­kens rente på 0,40 procentpoints vil ændre sig den kommende tid.
 

Disclaimer

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR- og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR- og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR-rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag – er grundlaget for pris­fast­sæt­tel­se af KKcibor- og KKfast-lån i KommuneKredit.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00