Ren­te­in­for­ma­tion 16. februar 2024

Markedet har fokus på de økonomiske nøgletal, hvor udviklingen i inflationen fortsat er vigtigst. Seneste of­fent­lig­gjor­te tal viser, at tendensen mod lavere inflation stadig er til stede, selvom udviklingen kun langsomt bevæger sig i den rigtige retning. Det kan få de lange renter til kortvarigt at stige, som det skete i ugens løb efter lidt skuffende amerikanske inflationstal for januar. 

Samtidig har økonomiske væksttal i USA vist, at økonomien kører i et højere gear end ventet. Det har fået markedet til at overveje, om inflationen faktisk kommer ned på centralbankens mål på 2% indenfor en overskuelig fremtid. Flere nøgletal fra USA har været bedre end ventet, og det er medvirkende til, at investorerne spekulerer i, om FED faktisk vil sænke renterne i løbet af året, som det lige nu er forventet i markedet.

Den økonomiske vækst i Eurozonen har været svag over længere tid, så her er ikke samme risiko for at inflationen skyder over målet på længere sigt som i USA. ECB ventes at være forsigtig med ren­te­ned­sæt­tel­ser indtil inflationen viser klare tegn på at være på vej mod 2% og der er stadig et stykke vej endnu. Markedets forventninger til ren­te­ned­sæt­tel­ser i første halvår fra ECB er faldet de seneste uger. Det vurderes blandt analytikere, at ECB kan være foran FED hvad angår ren­te­ned­sæt­tel­ser skulle inflationen fortsætte med at blive lavere i løbet af året.

De næste møder i ECB og FED er hhv. den 7. marts og den 20. marts, hvor man forventer, at renterne bliver holdt uændret hos begge.
For Danmarks Nationalbank er der ikke ændret på markedets vurdering af, at Na­tio­nal­ban­kens renter vil følge bevægelserne i ECBs rente i 2024. DKK har ligget stabilt overfor EUR gennem længere tid, og der er ikke meget, der tyder på, at det vil ændre sig foreløbig.

Disclaimer

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR- og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR- og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR-rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag – er grundlaget for pris­fast­sæt­tel­se af KKcibor- og KKfast-lån i KommuneKredit.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00