Ren­te­in­for­ma­tion 14. juni 2024

Inden for de seneste 2 uger har der været møder i både den europæiske centralbank (ECB) og i den amerikanske centralbank (FED). Resultatet af begge møder blev som forventet. ECB sænkede renten med 0,25 %-points til 3,75 %, og FED holdt renten uændret på 5,25-5,50 %. Mere interessant for investorerne er de signaler, der kommer fra både ECB og FED ovenpå disse ordinære møder, og for begge centralbankers vedkommende ligger det ikke i kortene, at der kommer ren­tes­ænk­nin­ger før tidligst efter sommerferien. Begge centralbanker har næste møde i juli, og her ventes renterne altså at blive fastholdt uændret.

Kigger vi derimod frem efter sommerferien, ligger der forventninger om en ren­te­ned­sæt­telse fra ECB til september eller på det efterfølgende møde i oktober. ECB-chef Lagarde har været forsigtig i sin udmelding efter sidste uges ren­te­ned­sæt­telse. Som tidligere fremhævede hun vigtigheden af, at inflationen i Eurozonen fortsætter med at pege ned mod ECBs mål på 2 %, og at ECB derfor fortsat er afhængig af, at de økonomiske nøgletal peger i den rigtige retning. En mindre usikkerhed for ECB er den bevægelighed, der er opstået i EUR-markedet ovenpå den overraskende udskrivning af parlamentsvalg i Frankrig i juni og juli. Det får næppe den store betydning for ECB fremtidige ren­te­be­væ­gel­ser, men lige nu skaber det ekstra usikkerhed i markedet.

I starten af året var der ventet adskillige ren­te­ned­sæt­tel­ser fra FED i løbet af 2024, men vi har stadig den første til gode. Baseret på udtalelser fra det seneste møde i FED ligger det i kortene, at der kommer en enkelt ren­te­ned­sæt­telse i år og sandsynligvis flere end ventet i 2025. Markedet er opmærksom på, at der er præsidentvalg og valg til Kongressen den 5. november, så en ren­te­ned­sæt­telse kort før valget kan blive tolket som indblanding i politik. FEDs møde i september er nok det seneste, hvor de kan sænke renten uden at blive beskyldt for at blande sig i valget. I markedets optik er det måske lige tidligt nok for FED, som ser et fortsat meget stærkt arbejdsmarked og en inflation, der langsomt bevæger sig hen mod FEDs mål på 2%. Vurderingen blandt analytikere er, at FED sandsynligvis først vil sænke renten første gang den 6. november – dagen efter valget.

Nationalbanken sænkede helt som ventet i lighed med ECB renten med 0,25 %-point til 3,35 % og det ventes at Nationalbanken vil følge ECBs fremtidige ren­tes­ænk­nin­ger, så ren­te­for­skel­len til ECBs rente fortsat vil forblive på 0,40%.

Disclaimer

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR- og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR- og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR-rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag – er grundlaget for pris­fast­sæt­telse af KKcibor- og KKfast-lån i KommuneKredit.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00