Ren­te­in­for­ma­tion 12. april 2024

Der var møde i Den Europæiske Centralbank (ECB) tidligere på ugen, og som ventet blev der ikke ændret på ECBs renter. ECB-chef Christine Lagarde nævnte på den efterfølgende pres­se­kon­fe­ren­ce, at ECB stadig har en vis bekymring om udviklingen i inflationen i Eurozonen. Bekymringen skyldes dels lønudviklingen, som har været højere i flere lande i Eurozonen end ventet, dels udviklingen i flere råvarepriser som f.eks. olie og benzin, der har været stigende de første måneder af året. Oven på ECB-mødet er vurderingen blandt analytikere fortsat, at den længe ventede ren­te­ned­sæt­tel­se kan annonceres på ECBs møde den 6. juni, hvor tal for inflationen til og med maj er klar. Andre økonomiske nøgletal viser, at Eurozonens økonomi er under pres med lav vækst, og der er ikke udsigt til forbedring de nærmeste kvartaler, hvilket isoleret set taler for lavere renter fra ECB. Set i lyset at ECB har en in­f­la­tions­mål­sæt­ning er vurderingen, at ECB vejer inflationen tungere end væksten i forbindelse med kommende ændringer af renten.

I USA er den økonomiske virkelighed noget anderledes end i Eurozonen. Den amerikanske økonomi viser en imponerende styrke med lav ledighed og pæn vækst i økonomien. I takt med, at nye nøgletal offentliggøres, er vurderingen, at der ikke er behov for lavere renter for at stimulere økonomien i USA. Det er især de seneste tal for inflationen i USA, der mod forventning igen er stigende, og som har skubbet forventningen til den første amerikanske ren­te­ned­sæt­tel­se fra Den Amerikanske Centralbank (FED) til september. Set i lyset af, at der er præsidentvalg i USA den 5. november, kan FED næppe sænke renten op til valget, så september er sandsynligvis det eneste møde i år FED kan anvende til en rentesænkning. Det er tankevækkende, at markedets forventning til ren­te­ned­sæt­tel­ser fra FED er gået fra seks nedsættelser til nu maksimalt to i 2024, hvilket primært skyldes de fortsat stærke amerikanske nøgletal. Samtidig har flere medlemmer af FEDs rentekomité tilkendegivet, at det ikke haster med at få sænket renten i det nuværende økonomiske miljø, og at det er væsentligt at få inflationen til at bevæge sig længere ned mod FEDs mål på 2 %. Næste møde i FEDs rentekomité er den 1. maj.

Ser vi afslutningsvis på udviklingen i danske renter, er der ikke ændret på, at Nationalbanken vil følge ECBs renteændringer. DKK ligger stabilt mod EUR, og der er ikke tegn på, at den tendens vil ændres i løbet af den kommende tid.

Disclaimer

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR- og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR- og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR-rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag – er grundlaget for pris­fast­sæt­tel­se af KKcibor- og KKfast-lån i KommuneKredit.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00