Rapport fra VIVE bekræfter: Den danske model for kommuner og regioners finansiering er robust

I en ny rapport vurderer Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at den danske måde at finansiere kommunale og regionale an­lægs­in­ve­ste­rin­ger gennem KommuneKredit klarer sig godt i forhold til de opstillede hensyn og kriterier.

Kommuner og regioner løfter mange og store opgaver i det danske samfund. Netop derfor er det afgørende, at kommuner og regioners økonomi er sund, og at de oplever for­sy­nings­sik­ker­hed i forhold til at få adgang til om­kost­nings­ef­fek­tive låneløsninger.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har netop offentliggjort rapporten ’Kommunernes låntagning og KommuneKredits rolle i et internationalt komparativt perspektiv’. Rapporten analyserer gennem internationale sam­men­lig­nin­ger det kommunale låneområde i Danmark; herunder hvordan kommunernes låntagning spiller sammen med den fi­nans­po­li­tiske styring og konjunk­tur­po­li­tik, hvordan kommunernes låntagning reguleres, samt rationalet i KommuneKredit-konstruktionen, der gennem foreningen KommuneKredit giver medlemmerne – samtlige danske kommuner og regioner – mulighed for at optage lån til billigst mulige omkostninger.

Ho­ved­kon­klu­sio­ner

 1. 1

  Økonomien i de danske kommuner er overordentlig stærk, og det statslige sikkerhedsnet beskytter den kommunale økonomi ved udsving i konjunkturerne.

 2. 2

  Den kommunale og regionale låneregulering i Danmark er mere restriktiv end i sam­men­lig­ne­lige lande.

 3. 3

  Den solidariske hæftelse mellem kommuner og regioner giver høj sikkerhed og er afgørende for den om­kost­nings­ef­fek­tive finansiering af kommunale og regionale an­lægs­in­ve­ste­rin­ger.

 4. 4

  KommuneKredit-konstruktionen skaber lige lånevilkår for de enkelte kommuner og regioner, og den sikrer stabilitet i finansielt kriseprægede perioder.

Den danske model skaber gode lånevilkår for kommunerne

I forbindelse med of­fent­lig­gø­rel­sen af rapporten siger be­sty­rel­ses­for­mand for KommuneKredit, Lars Krarup:

”Jeg har med stor interesse læst VIVEs rapport, som indeholder en grundig analyse af kommunernes mulighed for at optage lån og KommuneKredits rolle”. Han fortsætter:

”Jeg kan med tilfredshed konstatere, at den danske model med KommuneKredit som långiver til den kommunale sektor klarer sig godt – også i en international sammenligning. For mig er det særlig vigtigt, som VIVE skriver, at vi med KommuneKredit har tilgængelighed af lånemulighed og en ensartet prissætning for lån til de enkelte kunder, uafhængigt af deres størrelse eller geografiske placering i landet. På den måde er vi med til bredt at understøtte lokal vækst, udvikling og ikke mindst bæredygtig omstilling”.

Det er VIVE, der har taget initiativ til rapporten, som er støttet økonomisk af KommuneKredit.

Læs den fulde VIVE-rapport om ’Kommunernes låntagning og KommuneKredits rolle i et internationalt komparativt perspektiv’.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00