Nyt medlem af bestyrelsen i KommuneKredit

Bestyrelsen i KommuneKredit har valgt Susanne Kure som nyt uafhængigt be­sty­rel­ses­med­lem fra næste valgperiode, der starter 1. juni 2022.

KommuneKredits bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf 2 er uafhængige og skal besidde kva­li­fi­ka­tio­ner inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring.

Susanne Kure er uddannet cand.merc.aud. og statsau­to­ri­se­ret revisor. Susanne Kure har i en længere årrække været vicedirektør og CFO i Vækstfonden. Tidligere har Susanne Kure bl.a. erfaring som kon­cer­nø­ko­no­mi­chef i Amagerbanken i perioden 1999 – 2003 og som revisor i KPMG.

Susanne Kure har i de seneste 8 år opbygget stor be­sty­rel­se­ser­fa­ring, herunder erfaring fra bestyrelsen i flere pensionskasser, hvor hun i dag også bestrider poster som særlig in­ve­ste­rings­sag­kyn­dig samt henholdsvis formand for og medlem af re­vi­sions­ud­val­get.

Siden hun fratrådte Vækstfonden i 2015, har Susanne Kure drevet virksomhed som uafhængig rådgiver samt fokuseret på be­sty­rel­ses­ar­bejde.

Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup udtaler:

”Jeg er meget glad for, at Susanne Kure har sagt ja til at blive medlem af KommuneKredits bestyrelse og dermed vil bidrage til at sikre et højt kom­pe­ten­ce­ni­veau for den samlede bestyrelse. Med Susanne får vi et be­sty­rel­ses­med­lem med et solidt og bredt er­fa­rings­grund­lag, som, jeg vurderer, vil komplementere den øvrige bestyrelses kompetencer på bedste vis.”

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00