Nyt medlem af bestyrelsen i KommuneKredit

Bestyrelsen i KommuneKredit har besluttet at ændre KommuneKredits vedtægter, således at bestyrelsen udvides med et medlem, der er uafhængigt af foreningen. Dermed vil bestyrelsen bestå af 10 medlemmer, hvoraf 2 er uafhængige. Vedtægts­æn­drin­gen er godkendt af er­hvervs­mi­ni­ste­ren.

Bestyrelsen har på den baggrund valgt Birgit Aagaard-Svendsen som nyt be­sty­rel­ses­med­lem fra og med juni 2020.

Birgit Aagaard-Svendsen er uddannet ingeniør og har i en længere årrække været Group CFO i J. Lauritzen A/S. Birgit Aagaard-Svendsen har parallelt hermed opbygget stor be­sty­rel­se­ser­fa­ring, både fra den offentlige og private sektor, herunder erfaring fra store finansielle virksomheder. Siden hun fratrådte J. Lauritzen i 2016, har Birgit Aagaard-Svendsen fokuseret udelukkende på be­sty­rel­ses­ar­bejde. Hun bestrider i dag be­sty­rel­ses­po­ster i bl.a. for­sik­rings­sel­ska­bet West of England Ship Owners Mutual Insurance Association, hvor hun også er formand for re­vi­sions­ud­val­get, og i Copenhagen Malmø Port, hvor hun er næstformand.

Tidligere har Birgit Aagaard-Svendsen i en periode været formand for Komiteen for God Sel­skabs­le­delse.

Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup udtaler: ”Jeg glæder mig over, at Birgit Aagaard-Svendsen har sagt ja til at blive medlem af KommuneKredits bestyrelse og dermed vil medvirke til, at bestyrelsens arbejde vil blive yderligere styrket. Vi får med Birgit Aagaard-Svendsen et be­sty­rel­ses­med­lem med et solidt er­fa­rings­grund­lag, som, jeg vurderer, vil kunne løfte bestyrelsens samlede kom­pe­ten­ce­ni­veau.”

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00