Kon­kur­ren­ce­a­na­lyse af affaldsenergi i Danmark

I forlængelse af den daværende regerings for­sy­nings­stra­tegi er der i foråret 2019 rejst spørgsmål om, hvorvidt af­fald­se­ner­gi­an­læg i Danmark agerer på et kon­kur­ren­ce­præ­get marked, hvor KommuneKredit som følge af stats­støt­te­reg­ler­ne ikke kan yde lån. For at skabe sikkerhed om, at det ikke er tilfældet, har KommuneKredit fået udarbejdet en tilbundsgående økonomisk og juridisk kon­kur­ren­ce­a­na­lyse.

Konklusionen på analysen er, at danske dedikerede af­fald­se­ner­gi­an­læg kun i begrænset omfang konkurrerer med in­fra­struk­tu­rer af samme type eller in­fra­struk­tu­rer af anden type. Analysen viser dermed, at af­fald­se­ner­gi­an­læg­gene ikke opererer i direkte konkurrence. Konklusionen understøtter KommuneKredits stats­støt­te­vur­de­ring i relation til långivning på dette område. Der er således ikke tale om statsstøtte efter EU-reglerne.

KommuneKredit vil på den baggrund fortsætte med at yde lån til af­fald­se­ner­gi­an­læg, så længe det enkelte lån i øvrigt er inden for de re­gu­le­rings­mæs­sige rammer.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00