KommuneKredits første transaktion i 2022 er en USD-benchmark på 1 mia.

Torsdag den 13. januar prissatte KommuneKredit en ny USD 1 mia. (no-grow) benchmark-obligation med udløb i december 2023.

KommuneKredit annoncerede sin første 2-årige USD benchmark-obligation i 2022 – en udstedelse på USD 1 mia. (no grow) med udløb dec-2023 – onsdag eftermiddag kl. 13.30 London tid. Sammen med annonceringen af mandatet blev den indikative pris sat til SOFR MS +14bps.

Transaktionen blev modtaget med interesse, og ordrebogen endte med at lukke med et endeligt re-offer spread på SOFR MS+13bps, svarende til CT2+10,8bps.

Med hensyn til geografisk fordeling var transaktionen bredt diversificeret på tværs af EMEA (52 %), Amerika (30 %) og Asien (18 %). Centralbanker og officielle institutioner var den største investorgruppe, der tog 72 % af de endelige allokeringer, efterfulgt af banker (21 %) og andre investorer (7 %).

 

Udtalelse fra KommuneKredit:

"Vi er glade for at kunne starte det nye fundingår med at genoptage forbindelsen til investorer i den korte ende af USD-markedet. Vi har især bemærket den meget stærke deltagelse fra centralbanker og officielle institutioner over hele verden – hvor nogle af dem kan have haft problemer med at strække sig til de 5-årige udstedelser, vi har udbudt i de sidste par USD benchmarks. In­ve­stor­in­ter­es­sen kombineret med at vi udstedte til det strammeste spread mod USD-statsob­liga­tio­ner nogensinde, giver os håb om endnu et produktivt fundingår i KommuneKredit."

- Daniel Aagaard Pedersen, Head of Funding & IR

 

Citater fra Joint Lead Managers:

"Endnu en godt overtegnet benchmark-transaktion for KommuneKredit på det fastforrentede USD-marked, i hvad der hidtil har været en underforsynet 2Y-tenor i 2022 og også i forhold til 4. kvartal af 2021. Over 70 % af obligationerne blev lagt i hænderne på centralbanker og officielle institutioner, hvilket vidner om KommuneKredits stærke nav­ne­gen­ken­delse i USD-markedet. På CT2+10.8bps er dette KommuneKredits strammeste spread nogensinde overfor statsob­liga­tio­ner i USD."

- Massimo Antonelli, Managing Director, BMO Capital Markets

 

"Vi var meget glade for at kunne bidrage til den vellykkede start på KommuneKredits nye fundingår og vil gerne lykønske teamet med et godt resultat. Kombinationen af stram prissætning, en overtegnet ordrebog og kvaliteten af de deltagende investorer understreger endnu en gang KommuneKredits fremragende ry i SSA-markedet. Med mere end 70 % af transaktionen tildelt den højeste kvalitet – Centralbanker og officielle institutioner – har KommuneKredit endnu en gang vist evnen til at tilpasse sig central in­ve­sto­r­ef­ter­spørgsel i den korte ende af markedet."

- Pierre Blandin, Global Head of SSA Origination, Credit Agricole CIB

 

"I lyset af et aggressivt december-møde i FEDs Open Market Committee og det efterfølgende referat udgivet i sidste uge, samtidig med at de 2-årige renter er steget med 40 basispoint siden begyndelsen af december, føles det som om mange af de forventede ren­te­for­hø­jel­ser allerede er taget ind i priserne og dermed er udbytte i den korte ende af markedet en attraktiv mulighed for investorer især centralbanker og officielle institutioner. Det udnyttede KommuneKredit med succes, og 72 % af denne handel blev tildelt disse investorer i den første US $ benchmark med et udløb under 5 år fra udstederen siden 2019."

- Jez Walsh, Managing Director, Head of Debt Syndicate, Daiwa Capital Markets

 

"Tillykke til KommuneKredit-teamet med denne imponerende transaktion som indledning på deres 2022-fun­dings­pro­gram. Ordrebogen på over USD 1,5 mia. viste bred geografisk fordeling på tværs af in­ve­stor­spek­t­ret, med særlig stærk deltagelse fra centralbanker og officielle institutioner i hele verden. At opnå et sådant resultat med deres strammeste spread til amerikanske statsob­liga­tio­ner nogensinde siger meget om den loyale investor opbakning, som KommuneKredit nyder. RBC var glade for at været involveret i transaktionen."

- James Taunton, Director, RBC Capital Markets

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00