KommuneKredits finansiering understøtter den grønne omstilling i de danske kommuner og regioner

KommuneKredits Grønne Komité har siden 2017 godkendt 504 grønne lån til en værdi af 22,4 mia. kr. til at understøtte den grønne omstilling i det lokale og regionale Danmark. Den estimerede årlige CO2-reduktion fra de projekter, der finansieres gennem udstedelse af KommuneKredits grønne obligationer, beløber sig til cirka 1,74 megaton. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra omkring 100.000 danskere.

KommuneKredit har offentliggjort Green Bond Impact Report 2021.

Rapporten viser, at foreningens medlemmer – de danske kommuner og regioner – fortsat arbejder fokuseret på at realisere deres bæredygtige ambitioner.

I 2020 godkendte KommuneKredits Grønne Komité 94 nye grønne lån som grundlag for finansiering med grønne obligationer. Den samlede projektværdi lød på mere end 3 mia. kr. En stor del af disse lån finansierer projekter inden for fjernvarme og vandforsyning, mens en mindre del finansierer projekter inden for bæredygtig offentlig transport og ener­giop­ti­me­ring. Direktør og formand for KommuneKredits Grønne Komité, Henrik Andersen, glæder sig over, at KommuneKredit har bidraget til de lokale og regionale bæredygtige investeringer:

“Hos KommuneKredit anerkender vi vores medlemmer og kunder for deres bæredygtige ambitioner og for målrettet at arbejde på omstillingen til et samfund med lave udledninger af drivhusgasser gennem lokale projekter med målbare effekter. Vi takker samtidig vores grønne investorer for den fortsatte støtte til den grønne omstilling i Danmark”.

Understøtter grøn omstilling på tværs af Danmark


KommuneKredit udsteder grønne obligationer for at finansiere den grønne omstilling i hele Danmark. Siden den første grønne udstedelse I 2017 har foreningen årligt udstedt grønne obligationer og efterspørgslen fra både danske og internationale investorer har været stor.

Som grundlag for de grønne udstedelser har KommuneKredit godkendt i alt 504 grønne lån til projekter i de fleste kommuner i Danmark. Den estimerede årlige CO2-reduktion fra de projekter, der finansieres gennem udstedelse af KommuneKredits grønne obligationer, beløber sig til cirka 1,74 megaton. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra omkring 100.000 danskere.

Efterspørgslen efter bæredygtig finansiering stiger


KommuneKredits medlemmer har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling af lo­kal­sam­fun­dene. Samtidig stiger efterspørgslen efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer over hele verden.

Bæredygtig finansiering er en hjørnesten i KommuneKredits forretning og en integreret del af 2025-strategien, der skal fremtidssikre KommuneKredit som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel institution med offentligt ejerskab, der finansierer lokale investeringer i infrastruktur og en bæredygtig omstilling til lavest mulige omkostninger. Henrik Andersen fortsætter:

”Det er vores ambition at øge omfanget af bæredygtig finansiering og i de kommende år udvide de in­ve­ste­rings­ty­per, der er berettigede til vores grønne finansiering, i over­ens­stem­melse med lovgivningen og det politiske ønske om at finansiere den grønne omstilling.”

Se den samlede liste over grønne projekter, som KommuneKredit finansierer her(link).

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00