KommuneKredit udsteder grønne obligationer

KommuneKredit har i dag udstedt grønne obligationer for 500 mio. euro med en løbetid på 20 år. Det er tredje gang, at foreningen udsteder grønne obligationer. KommuneKredit har i alt godkendt knap 20 mia. kr. i grønne lån til bæredygtige projekter i danske lokalsamfund. Obligationerne bliver købt af investorer fra hele verden.

Samfundsansvar er en hjørnesten i KommuneKredits for­ret­nings­mo­del. At tilbyde grøn finansiering er en naturlig opgave at løfte for en virksomhed som KommuneKredit, der stiller finansiering til rådighed til infrastruktur med offentlige formål. Størstedelen af udlånene har et grønt eller socialt sigte; eksempelvis klima- og kystsikring, offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring af offentlige bygninger, ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, rådhuse og for­sy­nings­an­læg.

“Det er KommuneKredits ambition at understøtte den grønne omstilling i kommuner og regioner i Danmark. Det kan vi gøre ved at tilbyde billig finansiering på non-profit basis til grønne investeringer. Jeg mener, at KommuneKredit har en betydningsfuld rolle at spille i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Hvis der er politisk ønske om det, kan vi tilbyde finansiering,” udtaler adm. direktør Jens Lundager.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00