KommuneKredit præsenterer til­freds­stil­lende 2021-resultat med styrket grønt fokus

KommuneKredit ser tilbage på et til­freds­stil­lende 2021, hvor bl.a. finansiering af indefrosne feriemidler og lån til fjern­var­me­sek­to­ren øgede udlånet med 8,7 mia. kr. Samtidig foretog virksomheden et gearskifte i arbejdet med bæredygtighed for yderligere at understøtte den grønne omstilling i de danske lokalsamfund.

Udlån til Vardemuseerne, der opfører Danmarks første museum om flugt og flygtninge. Udlån til 82 plejeboliger i Rødovre Kommune og en ny klimavenlig fa­ca­de­be­klæd­ning til Fonden Klosterhallen i Tønder Kommune. Leasing af 31 ambulancer til Region Midtjylland og et busdepot til Esbjergs el-busser. Det er blot nogle eksempler på finansiering, som KommuneKredit har ydet til de danske lokalsamfund i året, der er gået.

KommuneKredit havde en til­freds­stil­lende økonomisk udvikling i 2021 med et resultat før skat på 487 mio. kr. mod 278 mio. kr. i 2020. Forskellen skyldtes primært vær­di­re­gu­le­rin­ger. Foreningens samlede udlån voksede i 2021 med 8,7 mia. kr. Stigningen skyldtes blandt andet et ekstraordinært udlån på ca. 6 mia. kr. til at finansiere regionernes indbetaling af indefrosne feriemidler, jf. økonomiaftalen for 2021 mellem Danske Regioner og regeringen.

I forbindelse med of­fent­lig­gø­rel­sen af Årsrapport 2021 siger ad­mi­ni­stre­rende direktør i KommuneKredit, Jens Lundager:

”KommuneKredit er en non-profit forening, og vores mission er at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Det gør vi på helt lige vilkår uanset projektet, eller hvor det er i Danmark – om det er 6 mia. kr. til indefrosne feriemidler til regionerne eller 50 mio. kr. til et museum om flugt i Oksbøl."

Læs mere i KommuneKredits Årsrapport 2021.

Et bæredygtigt gearskifte

KommuneKredits kunder har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling i de danske lokalsamfund. I 2021 godkendte KommuneKredits Grønne Komité således 148 grønne lån til en værdi af 4,9 mia. kr. For at fortsætte un­der­støt­tel­sen af den grønne omstilling i de danske lokalsamfund og samtidig udnytte muligheden for at hæve standarden for den grønne finansiering blev der i 2021 arbejdet på nye rammer for den grønne finansiering. De blev lanceret i KommuneKredits Green Bond Framework i februar 2022.

De nye rammer lever op til de nye standarder i markedet. Samtidig udvides lå­ne­ka­te­go­ri­er­ne fra fire til seks, så kommuner og regioner nu kan få grønne lån til investeringer inden for områderne Energi, Vand og spildevand, Af­falds­hånd­te­ring- og behandling, Grønne bygninger, Klimavenlig transport samt Klimasikring.

I 2021 har KommuneKredit også forstærket fundamentet for det strategiske arbejde med bæredygtighed ved at etablere afdelingen Finans & Bæredygtighed med nye miljøfaglige kompetencer. Hertil kommer et løbende fokus på at styrke virksomhedens indsatser inden for det miljømæssige, sociale og le­del­ses­mæs­sige område (ESG).

”Helt i tråd med vores Strategi 2025 arbejder vi på at understøtte kommuner og regioners ambitioner om bæredygtig omstilling. Det gør vi blandt andet ved at styrke rammerne for vores bæredygtige obligationer og på den måde imødekomme den stigende efterspørgsel efter bæredygtige investeringer, der ses verden over. Men vi kigger naturligvis også indad for at styrke vores ESG-indsatser og dermed fremtidssikre forretningen,” siger Jens Lundager.

Læs mere om KommuneKredits arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar i Sustainability Report 2021.

Forventninger til 2022

Strategien for de kommende år byder på planer for fortsat transformation af KommuneKredit, der i disse år arbejder fokuseret på at skabe fremtidens KommuneKredit som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed.

KommuneKredit forventer, at ud­lånsak­ti­vi­te­ter­ne normaliserer sig i løbet af 2022 i takt med, at effekten af COVID-19-pandemien på den kommunale og regionale låntagning aftager. KommuneKredit forventer ikke, at krigen i Ukraine vil påvirke virksomhedens mulighed for at fremskaffe finansiering på ka­pi­tal­mar­ke­der­ne.

Nøgletal

 1. 1

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne var med 383 mio. kr. på linje med forventningen til året.

 2. 2

  Årets resultat blev på 487 mio. kr. før skat, mens årets totalindkomst blev på 378 mio. kr. mod 218 mio. kr. i 2020. Forskellen skyldtes primært vær­di­re­gu­le­rin­ger.

 3. 3

  Markedsværdien af udlån og leasing voksede med 2,5 mia. kr. til knap 195 mia. kr.

 4. 4

  Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 8.775 mio. kr. fra 8.397 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00