KommuneKredit opnår højere ESG-rating

I september 2019 opgraderede ISS ESG KommuneKredits ESG-rating fra D + til C. Det betyder, at KommuneKredit nu hører til ESG Prime-kategorien af virksomheder (best-in-class tilgang) inden for sin branche hos ISS ESG.

Virksomheder kategoriseres som Prime, hvis de lever op til de per­for­man­ce­krav til bæredygtighed (Prime-tærskel), som ISS ESG har defineret for den pågældende sektor i deres ESG Corporate Rating. Ifølge ISS ESG er Prime-virksomheder frontløbere, når det kommer til bæredygtighed indenfor deres respektive branche. De er bedre positioneret til at klare væsentlige ESG-udfordringer og risici og til at gribe muligheder sammenlignet med tilsvarende virksomheder, som ikke har en Prime rating.

Overordnet er en ESG-rating (miljø, sociale og le­del­ses­mæs­sige forhold) en vurdering af en virksomheds sam­funds­ansvars-profil. Direktør i KommuneKredit, Henrik Andersen, udtaler:

”Samfundsansvar er en iboende del af KommuneKredits for­ret­nings­mo­del. Vores mission er at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Vi lægger stor vægt på at understøtte såvel som at tilpasse os vores medlemmers, dvs. de danske kommuner og regioners, ambitioner for samfundsansvar. Som et særligt kreditinstitut i Danmark er vi specielt glade for at blive kategoriseret indenfor best-in-class gruppen af finansielle institutioner, når det kommer til samfundsansvar.”

Med en låneportefølje på i alt 186 mia. kr. er KommuneKredit den største långiver til danske kommuner og regioner. De fleste af lånene har et grønt eller socialt formål. For eksempel yder KommuneKredit finansiering til klimasikring, kyst­be­skyt­telse, offentlig transport, ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring til offentlige bygninger, ældreboliger, lokale sportscentre, skoler, rådhuse og bæredygtige investeringer i for­sy­nings­sek­to­ren. I den forstand spiller KommuneKredit en vigtig rolle i den grønne omstilling af det danske samfund. Siden 2017 har KommuneKredit tilbudt grøn finansiering til udvalgte områder af den samlede låneportefølje ved at udstede grønne obligationer.

ISS ESG-rating skalaen går fra D- til A +. Blandt de 82 ratede finansielle institutioner, har ca. 32% modtaget karakteren C eller højere. I øjeblikket er B den højeste karakter inden for sektoren.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00