KommuneKredit offentliggør delårsrapport for 2023

KommuneKredit har i dag den 7. september 2023 offentliggjort Delårsrapport 2023.

Sammendrag

 1. 1

  Periodens resultat blev 87 mio. kr. før skat og vær­di­re­gu­le­rin­ger, mens to­ta­lind­kom­sten blev 187 mio. kr. mod 468 mio. kr. i 1. halvår 2022.

 2. 2

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne blev 191 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

 3. 3

  Værdien af samlet udlån og leasing steg fra 175,0 mia. kr. ultimo 2022 til 181,1 mia. kr. ved halvåret, hvilket skyldes væksten i nettoudlånet og positive vær­di­re­gu­le­rin­ger.

 4. 4

  Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 9.953 mio. kr. fra 9.766 mio. kr. ved udgangen af 2022.

KommuneKredits resultat før vær­di­re­gu­le­rin­ger og skat blev 87 mio. kr. ved halvåret 2023, hvilket er en stigning på 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet dækker over net­to­ren­te­ind­tæg­ter på 191 mio. kr. og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger på 100 mio. kr. Med vær­di­re­gu­le­rin­ger på 153 mio. kr. var to­ta­lind­kom­sten ved halvåret på 187 mio. kr.

I over­ens­stem­melse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egen­ka­pi­tal­grad var 4,1 pct. ved udgangen af 1. halvår 2023, hvilket er på niveau med forventningen til året.

Ny KommuneKredit-lov

Pr. 1. juli 2023 trådte en ny KommuneKredit-lov i kraft. Der bliver ikke ændret ved den grundlæggende for­ret­nings­mo­del, og eksisterende låneaftaler fortsætter uændret, men loven åbner bl.a. for lån til grønlandske og færøske kommuner mod fuld garanti fra den danske stat. Vi forventer at udlåne til grønlandske kommuner fra og med 1. januar 2024.

Forventninger til 2023

I forhold til tidligere udmelding nedjusterer vi nettoudlånet fra tidligere udmeldt 4,5 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Vi har ligeledes justeret forventningen til ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger fra 190 mio. kr. til 205 mio. kr. Det skyldes fremdriften i vores strategiske projekter, hvor det er lykkedes at få opstartet projekter hurtigere, end vi havde budgetteret med ved indgangen til året, og forventede højere omkostninger til moms og lønsumsafgift. Vi forventer således et resultat for året før vær­di­re­gu­le­rin­ger og skat på 195 mio. kr. Vær­di­re­gu­le­rin­ger­ne i 1. halvår 2023 udgjorde 153 mio. kr.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­rende direktør, Jens Lundager.

Download Delårsrapport 2023

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00