KommuneKredit offentliggør delårsrapport 2022

KommuneKredit har i dag den 9. september 2022 offentliggjort Delårsrapport 2022.

Sammendrag

 1. 1

  Periodens resultat blev 65 mio. kr. før skat og vær­di­re­gu­le­rin­ger, mens totalindkomst for 1. halvår 2022 blev 468 mio. kr. mod 233 mio. kr. i 1. halvår 2021. Forskellen skyldes primært vær­di­re­gu­le­rin­ger på 535 mio. kr. mod 190 mio. kr. i 1. halvår 2021.

 2. 2

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne var med 187 mio. kr. på linje med for­vent­nin­ger­ne.

 3. 3

  Udlån og leasing steg nominelt med 3 mia. kr., mens markedsværdien faldt med 15 mia. kr. til godt 180 mia. kr. grundet negative dags­vær­di­re­gu­le­rin­ger på 19 mia. kr. som følge af stigende renter.

 4. 4

  Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 9.243 mio. kr. fra 8.775 mio. kr. ved udgangen af 2021.

KommuneKredits resultat før vær­di­re­gu­le­rin­ger og skat blev 65 mio. kr. ved halvåret 2022, hvilket er knap 30 mio. kr. lavere end for­vent­nin­ger­ne ved indgangen til året. Resultatet dækker over net­to­ren­te­ind­tæg­ter på 187 mio. kr. og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger på 119 mio. kr. Ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne er 37 mio. kr. højere end forventet, hvilket først og fremmest skyldes hensættelse til efterbetaling af lønsumsafgift, jf. note 4.1 i Årsrapport 2021. Med vær­di­re­gu­le­rin­ger på 535 mio. kr. var to­ta­lind­kom­sten ved halvåret på 468 mio. kr.

I over­ens­stem­melse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egen­ka­pi­tal­grad var 3,8 pct. ved udgangen af 1. halvår 2022 mod 3,5 pct. ultimo 2021.

Udbygning af fjernvarme

KommuneKredit har finansieret en meget stor del af fjernvarmen i Danmark. Men inden for de seneste år er der ændret i de danske regelsæt, og det kan i visse områder give øget konkurrence og dermed hindre KommuneKredits finansiering. Der er dog nye EU-regler, der muliggør støttet finansiering af disse sam­fund­skri­tiske investeringer, og vi forventer, at vi på det grundlag fortsat kan låne ud til alle typer ener­gi­ef­fek­tive fjern­var­me­pro­jek­ter.

”Vi vil i KommuneKredit gøre, hvad vi kan, for at sikre grundlag for, at fjern­var­me­sel­ska­ber i alle dele af landet også fremover kan finansiere deres store grønne investeringer billigst muligt.”

- Jens Lundager, Adm. direktør

Forventninger til 2022

Vi forventer fortsat net­to­ren­te­ind­tæg­ter for 2022 på 350 mio. kr. og nettoudlån på 4.500 mio. kr. Vi har justeret forventningen til ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger fra 165 mio. kr. til 200 mio. kr. som følge af hensættelsen til yderligere betaling af lønsumsafgift. Under forudsætning af at der ikke forekommer yderligere vær­di­re­gu­le­rin­ger, forventer vi et resultat før skat på 150 mio. kr. Vær­di­re­gu­le­rin­ger­ne i 1. halvår 2022 udgjorde 535 mio. kr.

Læs mere i KommuneKredits Delårsrapport 2022.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­rende direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00