KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2019

Sammendrag

 1. 1

  Periodens resultat før vær­di­re­gu­le­rin­ger udgjorde 187 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. over samme periode sidste år.

 2. 2

  Periodens totalindkomst udgjorde 316 mio. kr. mod 261 mio. kr. for samme periode sidste år.

 3. 3

  Net­to­ren­te­ind­tæg­ter udgjorde samlet 250 mio. kr. for første halvår 2019, hvilket er på niveau med første halvår 2018.

 4. 4

  Egentlig kernekapital (CET1), svarende til egenkapitalen, steg til 8.052 mio. kr. fra 7.736 mio. kr. ultimo 2018.

 5. 5

  Egen­ka­pi­tal­gra­den blev fastholdt på 3,4 % fra ultimo 2018.

 6. 6

  Udlån og leasing er i første halvår steget med 8,4 mia. kr. til 185,9 mia. kr. Heraf 2,8 mia. kr. i nyudlån, den resterende del af stigningen skyldtes vær­di­re­gu­le­ring.

 7. 7

  Intet tab på udlån for 120. år i træk.

Udtalelse fra adm. direktør:

I forbindelse med of­fent­lig­gø­rel­sen af delårs­rap­por­ten udtaler ad­mi­ni­stre­rende direktør Jens Lundager:

" KommuneKredit har haft en til­freds­stil­lende økonomisk udvikling i første halvår af 2019 med et resultat lidt over for­vent­nin­ger­ne. Vi dækker stort set hele det lokale Danmarks fi­nan­si­e­rings­be­hov inden for de rammer, vi er underlagt. Det understreger, at der fortsat – efter 120 års virke - er tale om en levedygtig for­ret­nings­mo­del som kommuners og regioners fælles gældskontor.

Jeg er samtidig meget tilfreds med, at det er lykkedes allerede efter et år igen at blive AAA hos ratingbureauet Standard & Poor´s. Det er sket ved, at vi har tilpasset os nogle af Standard & Poor´s op­gø­rel­ses­me­to­der, men uden at vi har ændret på vores for­ret­nings­mo­del.”


Forventninger til 2019

Der forventes fortsat et samlet nettoudlån for 2019 omkring 2 mia. kr. For­vent­nin­ger­ne til net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne for 2019 er opjusteret fra 400 mio. kr. til 500 mio. kr. For­vent­nin­ger­ne til resultatet før skat, under forudsætning om ingen vær­di­re­gu­le­rin­ger, er opjusteret fra 280 mio. kr. til 380 mio. kr. Hertil kommer vær­di­re­gu­le­rin­ger, som i første halvår 2019 udgjorde 218 mio. kr.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00