KommuneKredit laver EUR 500 mio.-forhøjelse af 0,01 %-udstedelse med udløb 4. maj 2034

Onsdag den 29. september var KommuneKredit i markedet med en EUR 500 mio.-forhøjelse af 0,01%-udstedelsen med udløb 4. maj 2034, hvilket bringer det samlede udstedte beløb til EUR 1.000.000.000. Genåbningen af udstedelsen havde Goldman Sachs International, J.P. Morgan, SEB, TD Securities som arrangører.

Mandatet blev annonceret i markedet 14.20 tirsdag den 28. september. Ordrebøgerne åbnede kl. 9 næste morgen med en indikativ pris i niveauet MS+8bps. Kl. 10.35 var der ordrer for over EUR 1,3 mia., hvilket gjorde det muligt at revidere indikativ pris til MS+6bps. Ordrebøgerne lukkede kl. 11 med ordrer for over EUR 1,15 mia. til indikativ pris. Spread’et blev sat til MS+5bps – 3 basispoint under den oprindelige indikation. Reoffer yield blev sat til 0,344 %, hvilket betyder en reoffer price på 96,016 % for udstedelsen med 0,01 % kupon. Det giver udstedelsen et endeligt spread på 55,5bps over sammenlignelig tysk stat.

Der var deltagelse fra investorer over hele verden med en stærk overvægt af Tyskland/Østrig (51 %), Skandinavien (22 %) og BeNeLux (14 %). I forhold til investor-type blev handlen domineret af banker, som stod for 35 % af ordrerne, efterfulgt af asset managers (34 %), centralbanker og offentlige institutioner (29 %), samt andre investorer (2 %).

“Vi er meget tilfredse med vores 2. EUR-aktivitet i det primære marked i år. Denne transaktion – og beslutningen om at lave en tap i stedet for en ny benchmark-udstedelse – repræsenterer endnu et vigtigt skridt i vores strategi for opbygningen af en kurve med likvide punkter, der imødekommer investorer med størrelses- eller lik­vi­di­tets­be­græns­nin­ger,” siger Daniel Aagaard Pedersen, Head of Funding and IR, KommuneKredit.

Kommentarer fra arrangørerne:

“Stor tillykke til KommuneKredit for med stor succes at have tappet deres 2034-udstedelse til en hovedstol på EUR 1 mia. Til trods for et volatilt rentemarked blev handlen godt modtaget af et bredt spektrum af høj-kvalitets investorer, hvilket gjorde det muligt for KommuneKredit at opnå deres ambitioner for prisning.”

Lars Humble, Head of SSA, Goldman Sachs

 

“Vi vil gerne ønske KommuneKredit tillykke med en solid tilbagevenden til det offentlige EUR-marked. Det er lykkes KommuneKredit gennem en klar og transparent strategi at opbygge en stærk tilslutning i markedet, og det har i denne transaktion manifesteret sig ved en meget robust deltagelse blandt in­sti­tu­tio­nel­le investorer på tværs af Europa.”

Johan Sedlin, Senior SSA Bond Originator, SEB

 

“J.P. Morgan var glade for at kunne samarbejde med KommuneKredit om deres længst løbende benchmark-udstedelse i år, en succesfuld EUR 500 mio. no-grow tap af den eksisterende 2034-udstedelse. Transaktionen opnåede et reoffer spread 8 bps under ud­ste­del­ses­pri­sen for et år siden og blev priset 1-2 bps under det sekundære marked på baggrund af en ordrebog, der var mere end dobbelt overtegnet. Det er et klart vidnesbyrd om en stigende og stærk investorstøtte til navnet og til den perfekte udførsel fra KommuneKredits funding team!”

Tina Nguyen, Vice President, J.P. Morgan

 

“KommuneKredit var hurtige og identificerede et stærkt fundingvindue med gode mar­keds­be­tin­gel­ser for deres andet EUR-udbud i 2021. Deres villighed til at udstede likviditet til investorer via en 500 mio. tap blev tydeligvis værdsat af markedet, som kvitterede med en stærk deltagelse, hvilket resulterede i en stramning af prisen på 3bps. Med en pris under det sekundære marked, understreger denne transaktion endnu engang en iboende kvalitet i KommuneKredits eftertragtede EUR-obligationer."

Laura Quinn, Managing Director, Head of Primary Markets, TD Securities, Dublin

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00