KommuneKredit lancerer opdateret Green Bond Framework

I dag lancerer KommuneKredit et opdateret og styrket Green Bond Framework, der udstikker rammerne for virksomhedens udstedelse af grønne obligationer. Med det opdaterede rammeværk er det KommuneKredits ambition at hæve standarden for sin grønne finansiering og at fortsætte sin understøttelse af den grønne omstilling i de danske lokalsamfund.

KommuneKredit har høje ambitioner, når det kommer til at understøtte sine medlemmers lokale grønne omstilling gennem bæredygtig finansiering. Siden 2017 har KommuneKredit udstedt grønne obligationer til en værdi af mere end 2,5 mia. EUR – udstedelser, der har finansieret mere end 500 grønne lån.

KommuneKredit har opdateret sit Green Bond Framework for i endnu højere grad at kunne understøtte den grønne omstilling i de danske lokalsamfund. Det er styrket på følgende områder:

  • Kriterierne for, hvornår medlemmerne kan optage grønne lån, er skærpet.
  • Metoden for ef­fek­trap­por­te­ring er forbedret.
    FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er kortlagt i forhold til de grønne lånekategorier.
  • Ekstern gennemgang af foreningens årlige til­de­lings­rap­por­te­ring gennemføres.
  • Kortlægning af Green Bond Framework 2022 i forhold til EU-Taksonomien er gennemført.

I forbindelse med lanceringen af KommuneKredit Green Bond Framework 2022 siger direktør i KommuneKredit og formand for foreningens Grønne Komité, Henrik Andersen:

”Jeg er stolt af vores opdaterede Green Bond Framework. Det understreger vores høje ambitioner på området og vores ønske om yderligere at understøtte udviklingen af et transparent og stærkt grønt kapitalmarked til gavn for den grønne omstilling”.

Han fortsætter:

”Rammeværket er ikke bare i tråd med de nye standarder i markedet. Med udvidelsen af lånekategorier kan vi nu finansiere flere projekter, der understøtter den grønne omstilling i kommuner og regioner, med grønne lån fra KommuneKredit.”

Stærk an­den­part­s­vur­de­ring (Second Party Opinion)

Som det er kutyme på området, har KommuneKredit fået foretaget en såkaldt an­den­part­s­vur­de­ring (Second Party Opinion) af sit Green Bond Framework 2022. Det er CICERO Shades of Green, der er en førende leverandør af an­den­part­s­vur­de­rin­ger af Green Bond Frameworks, som har udført arbejdet.

CICERO har vurderet, at KommuneKredits Green Bond Framework 2022 er i over­ens­stem­melse med ICMA's grønne ob­liga­tions­prin­cip­per og har givet rammeværket den overordnede vurdering: ’Medium Green Shade’ samt den bedst mulig governance-score, nemlig ’Excellent’.

Mere information

Læs KommuneKredits Green Bond Framework 2022.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00