KommuneKredit finansierer den grønne omstilling i kommuner og regioner med udstedelse af grønne obligationer

De kommunale og regionale investeringer i grøn omstilling, som er finansieret blandt andet med midler fra KommuneKredits grønne obligationer, forventes at bidrage til en årlig CO2-reduktion på 665.000 ton. Det svarer til den årlige udledning fra knap 35.000 danskere. KommuneKredit har udstedt grønne lån siden 2017 og havde ved årsskiftet 2019/2020 udbetalt i alt 13,7 mia. kr. i grønne lån.

De danske kommuner og regioner er godt i gang med den grønne omstilling, som de blandt andet finansierer med KommuneKredits grønne lån. Det fremgår af KommuneKredits årlige grønne effektrapport, Green Bond Impact Report 2020, som virksomheden netop har offentliggjort.

I 2019 godkendte KommuneKredits Grønne Komité 81 nye grønne lån med en samlet anlægssum på næsten 2 mia. kr. Hovedparten af lånene finansierede projekter inden for fjernvarme og vand- og spil­de­vands­hånd­te­ring, mens en mindre del finansierede ener­gibe­spa­rende for­an­stalt­nin­ger. Det glæder adm. direktør i KommuneKredit, Jens Lundager, at virksomheden er med til at understøtte den lokale grønne omstilling:

”I KommuneKredit er vi stolte af, at vi – i tillæg til vores traditionelle finansiering – kan understøtte kommunernes og regionernes grønne ambitioner med vores grønne udstedelser. Projekterne rundt omkring i landet bidrager til en årlig CO2-reduktion på 665.000 ton”.

Flere grønne lån i fremtiden

En af grundstenene i KommuneKredits forretning er samfundsansvar. Det er derfor helt naturligt for virksomheden at understøtte omverdenens ambitioner, når det kommer til grøn omstilling. Jens Lundager forventer, at fremtiden vil bringe endnu flere grønne lån med sig:

”I takt med at der i stigende grad bliver efterspurgt grønne løsninger, forventer jeg, at grønne lån kommer til at udgøre en endnu større andel af vores samlede låneportefølje.”

Se den samlede liste over grønne projekter, som KommuneKredit finansierer med grønne obligationer.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00