KommuneKredit cementerer sin AAA-kre­dit­vur­de­ring hos Standard & Poor's

Kre­dit­vur­de­rings­bu­reau­et Standard & Poor’s har offentliggjort deres årlige kre­dit­vur­de­ring af KommuneKredit, hvor de bekræfter KommuneKredits AAA-kre­dit­vur­de­ring. Forventningen (outlook) er stabil.

I kre­dit­vur­de­rin­gen lægger Standard & Poor’s særligt vægt på:

  1. 1

    Meget høj kreditkvalitet i den kommunale og regionale sektor, som forventes at fortsætte på trods af den økonomiske usikkerhed i lyset af COVID-19.

  2. 2

    KommuneKredits meget stærke likviditets- og fundingprofil.

  3. 3

    KommuneKredits meget stærke kapitalisering.

I forbindelse med kre­dit­vur­de­rin­gen siger KommuneKredits ad­mi­ni­stre­rende direktør, Jens Lundager:

"Det er meget til­freds­stil­lende, at KommuneKredit fastholder sin AAA-kre­dit­vur­de­ring hos Standard & Poor´s med stabilt outlook – helt som forventet. Desuden har Standard & Poor’s vurderet vores lik­vi­di­tets­pro­fil endnu bedre end tidligere, så den nu får højst mulig vurdering. Det cementerer vores AAA-kre­dit­vur­de­ring. Kommuner og regioner kan regne med, at vi altid kan give dem attraktive fi­nan­si­e­rings­vil­kår og understøtte deres nødvendige investeringer, også når det kommer til den grønne omstilling".

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00