Funding Program 2020

I 2020 forventer KommuneKredit at udstede ca. 30 mia. kr. (4 mia. euro) langfristet funding med løbetider over et år. Fun­ding­bud­get­tet svarer til fundingvolumen tilvejebragt i 2019.

Det er KommuneKredits strategi at styrke vores til­ste­de­væ­relse som en grøn og bæredygtig ob­liga­tions­ud­ste­der. Vi har udstedt grønne obligationer siden 2017 og forventer rigelig tilgang i vores portefølje af grønne lån til at kunne udstede en grøn obligation i 2020.

Vores generelle fun­dings­tra­tegi er at levere billig finansiering til vores kunder, samtidig med at vi sikrer løbende udstedelse af likvide sikkerheder. Fun­dings­tra­te­gien er fortsat fokuseret på strategiske kernemarkeder for benchmarks i EUR, USD og DKK.

KommuneKredit vil igen i 2020 aktivt styre fundingens forfaldsprofil gennem tilbagekøb i eksisterende obligationer og gennem udstedelse af relativt langfristet funding i forhold til tidligere år.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00