Frister for optagelse af lån med udbetaling i 2019

Om godt en måneds tid nærmer den søde juletid sig – og med den ikke kun travlhed med juleindkøb og konfekt - men også på de finansielle markeder. Det betyder, at hvis der ønskes udbetaling af et nyt lån i 2019, så skal henvendelse med dokumentation til brug for lånoptagelsen være sendt til kunde@kommunekredit.dk senest i uge 49.

For kommuner og regioner er do­ku­men­ta­tio­nen, som skal vedhæftes lå­ne­an­søg­nin­gen, kopi af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens eller regionsrådets beslutning om lånoptagelse, samt specifikation af hvad lånoptagelsen finansierer.

Selskaber og foreninger med kommunegaranti kan læse om do­ku­men­ta­tio­nen her.

Hvis der ønskes rateudbetaling fra en byggekredit i 2019, skal anmodningen om udbetaling fra byggekreditten sendes til bog@kommunekredit.dk senest d. 19. december 2019.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Del

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00