Ændring i KommuneKredits bestyrelse

Borgmester Martin Damm er indtrådt i bestyrelsen for KommuneKredit, idet formand for bestyrelsen Henrik Hvidesten har valgt at udtræde. Bestyrelsen har samtidig konstitueret sig med Martin Damm som formand og borgmester Thomas Lykke Pedersen som næstformand.

I forbindelse med sin tiltræden som be­sty­rel­ses­for­mand siger Martin Damm:

KommuneKredits finansiering spiller en vigtig rolle for lokal velfærd, udvikling og vækst i Danmark. Det ved jeg alt om som borgmester, og jeg ser frem til at stå i spidsen for KommuneKredits bestyrelse og bidrage til dette arbejde.

Martin Dam

Be­sty­rel­ses­for­mand

Bestyrelsen består pr. 13. marts 2024 af:

  • Borgmester Martin Damm, V, Kalundborg Kommune (formand)
  • Borgmester Thomas Lykke Pedersen, A, Fredensborg Kommune (næstformand)
  • Borgmester Michael Fenger, C, Gentofte Kommune
  • Borgmester Mikael Klitgaard, V, Brønderslev Kommune
  • Borgmester Erik Lauritzen, A, Sønderborg Kommune
  • Borgmester Peter Sørensen, A, Horsens Kommune
  • Re­gions­rå­ds­med­lem Tormod Olsen, Ø, Region Hovedstaden
  • Re­gions­rå­ds­med­lem Carsten Scheibye, V, Region Hovedstaden
  • Birgit Aagaard-Svendsen, uafhængigt medlem
  • Susanne Kure, uafhængigt medlem

6 be­sty­rel­ses­med­lem­mer vælges af kommunerne, 2 af regionerne og 2 uafhængige medlemmer — med kva­li­fi­ka­tio­ner inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi eller risikostyring — vælges af bestyrelsen.

Valgperioden for KommuneKredits bestyrelse følger valgperioden for kom­mu­nal­be­sty­rel­ser og regionsråd forskudt med 5 måneder. Den igangværende valgperiode går fra 1. juni 2022 til 31. maj 2026.

Vil du vide mere?

Kontakt ad­mi­ni­stre­ren­de direktør, Jens Lundager.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00