Direktion og medarbejdere med kontakt til kunder og investorer

Direktion

Direktionen er ansvarlige for den daglige ledelse af KommuneKredit. 

Kun­de­af­de­lin­gen

Vores medarbejdere i Kun­de­af­de­lin­gen har dybdegående kendskab til både den offentlige sektor og finansverdenen. Det giver dem ikke bare den nødvendige forståelse for kommuner og regioners økonomiske situation, men også et solidt indblik i rammerne for lån og leasing. 

Finans & Bæredygtighed

Vores højt specialiserede medarbejdere i Finans & Bæredygtighed har ansvaret for at sikre finansieringen af vores udlån. Det gør de ved at udstede obligationer på de internationale ka­pi­tal­mar­ke­der samt forvalte vores vær­di­pa­pir­be­hold­ning og håndtere risici i markedet. De udvikler og implementerer desuden ESG i vores finansielle værktøjer - og i KommuneKredit som helhed.

Administration af lån og leasingaftaler

Vores medarbejdere i lå­ne­ad­mi­ni­stra­tio­nen håndterer alt vedr. betaling af låne- og leasingaftaler, fra underskrift til aftalen udløber. 

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00